1 miljoen euro voor 6 regionale MKB-Deals provincie Zuid-Holland

Provincie Zuid-Holland
Provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland heeft samen met 26 gemeenten en meer dan 20 ondernemersverenigingen 6 MKB-Deals gesloten. Met de toekenning van in totaal 1 miljoen euro subsidie worden projecten gestart om Zuid-Hollandse mkb’ers te ondersteunen bij concrete vraagstukken. 

Mkb  
Het regionale mkb is onmisbaar voor levendige dorpen en steden. Bijna iedereen koopt er dagelijks zijn spullen of maakt gebruik van aangeboden diensten. Maar ook als werkgever speelt het mkb een belangrijke rol: opgeteld is het de grootste werkgever van Zuid-Holland. Ondanks deze belangrijke rol kent het mkb uitdagingen in herstel na Covid-19, maar ook op het gebied van digitalisering, verduurzaming en het aanboren van nieuw talent.

Gedeputeerde Willy de Zoete: “Het regionale mkb is de ruggengraat voor onze maatschappij en economie. Met de MKB-Deals willen wij als provincie werken aan een robuust en toekomstbestendig ondernemersklimaat om mkb’ers te ondersteunen.” Begin dit jaar is Linda van der Windt aangesteld als MKB-Ambassadeur voor de ontwikkeling van de deals. Alle betrokken partijen zijn in kaart gebracht om samen de juiste plannen te ontwikkelen. Een overkoepelende samenwerking, toegespitst op concrete vraagstukken van het lokale mkb.

MKB-Deals
De MKB-Deals zijn bestuurlijke afspraken tussen provincie, gemeenten en ondernemersverenigingen om het mkb met concrete projecten te ondersteunen. Om regionale samenwerking te stimuleren is de voorwaarde dat elke deal gesloten wordt door ten minste 5 samenwerkende partijen, waarvan minimaal 3 Zuid-Hollandse gemeenten, 1 ondernemersvereniging en de provincie Zuid-Holland.

Het proces van de MKB-Deals bestaat uit 4 fasen: ontwikkeling, besluitvorming, subsidietoekenning en uitvoering. Eind mei is er gecommuniceerd over het afsluiten van de eerste 3 deals. Inmiddels zijn er in totaal 6 deals gesloten en is de subsidie van 1 miljoen euro verdeeld en toegekend. Een feestelijke mijlpaal, want nu kunnen de regionale projecten voor het lokale mkb daadwerkelijk van start.

Samenwerking 
Uniek aan de MKB-Deals is de gezamenlijke ontwikkeling en subsidieaanvraag. Wethouder Paul Boogaard (Hoeksche Waard): “Vaak vraag je als gemeente individueel een subsidie aan. Door dit keer de aanvraag samen met andere gemeenten en ondernemersverenigingen vorm te geven en in te dienen wordt vanaf de start samenwerking gestimuleerd. Zo kunnen we écht op regionaal niveau het juiste doen voor de mkb-ondernemer.”

De gesloten deals 
De volgende 6 deals zijn gesloten en toegekend:

 1. MKB-Deal Boost YourBusiness Online
  Een initiatief om mkb’ers te inspireren en activeren om aan de slag te gaan met de kansen van digitalisering in hun bedrijf. Een samenwerking van de gemeenten Alphen a/d Rijn, Nieuwkoop, Kaag & Braassem en ondernemersverenigingen VOA, VON, OVKB, EDBA en VNO-NCW West.
 2. MKB-Deal Verkenning ReststromenhubDutch Fresh Port 
  Een initiatief om samen met mkb’ers vorm te geven aan minder afvalverspilling en het vervaarden van reststromen uit de AGF-sector. Een samenwerking van gemeenten Barendrecht, Ridderkerk, Rotterdam en ondernemersvereniging VBO Fresh
 3. MKB-Deal Ondernemend Midden-Holland
  Een initiatief gericht op concrete activiteiten voor de maakindustrie, logistiek en transport. Een samenwerking van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen, Zuidplas en ondernemersverenigingen OPBR, FOZ, Gouda Onderneemt!, OK Krimpenerwaard en OPW.
 4. MKB-Deal Digitalisering Zuid-Hollandse Delta
  Een initiatief om mkb’ers vraaggericht te helpen bij hun digitaliseringsvraagstukken. Een samenwerking van de gemeenten Nissewaard, Hoeksche Waard, Hellevoetsluis, Brielle, Westvoorne, Goeree Overflakkee, MKB Rotterdam Rijnmond en lokale ondernemersverenigingen.
 5. MKB-Deal Digitaliseringsvoucher MKB
  Een initiatief om met behulp van digitaliseringsvouchers ondernemers te ondersteunen bij digitaliseringsvraagstukken. Een samenwerking van gemeenten Capelle a/d Ijssel, Den Haag, Schiedam, Zoetermeer, lokale ondernemersverenigingen en MKB Den Haag.
 6. MKB-Deal Economie 071
  Een initiatief om digitalisering aan te jagen in het brede mkb. Een samenwerking tussen gemeenten Leiden, Katwijk, Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en ondernemersvereniging VNO-NCW Rijnland, Ondernemend Leiden en de Koepel Leidse Regio.

Vervolg 
De komende maanden gaan de 6 deals en bijbehorende initiatieven van start, met een looptijd variërend van 1 tot 3 jaar. In het najaar gaat gedeputeerde Willy de Zoete op werkbezoek bij de verschillende initiatieven en communiceren wij over de voortgang en resultaten. Meer informatie via de website van de provincie of mail naar l.vander.windt@pzh.nl.