2000 inwoners ontvangen enquête ‘waar staat Barendrecht’

In het gemeentelijk beleid voor de komende jaren houdt de gemeente graag rekening met de mening van inwoners. Daarom ontvangen 2000 inwoners van achttien jaar en ouder op korte termijn per post een uitnodiging om ‘Waar staat Barendrecht 2017’ in te vullen. Deze bewoners zijn willekeurig geselecteerd uit het inwonersbestand van de gemeente.

Peiling
Via deze enquête peilt een onafhankelijk onderzoeksbureau iedere twee jaar onder meer wat inwoners vinden van de woon- en leefomgeving, de dienstverlening, zorg en welzijn en de relatie tussen inwoners en de gemeente.

Waardevolle onderzoeksresultaten
”De resultaten van het onderzoek zijn voor ons van groot belang.” aldus de gemeente via haar website. ”Op basis daarvan zien wij wat goed en wat minder goed gaat en kunnen wij onze inzet richten op zaken die beter kunnen.

Hoe meer van de geselecteerde inwoners de vragenlijst invullen, hoe beter. Wij waarderen het dan ook enorm als u aan het onderzoek deelneemt. Vanzelfsprekend worden uw antwoorden strikt vertrouwelijk en anoniem behandeld.”

Publicatie resultaten
De resultaten van het onderzoek volgen in het najaar.