26 september raadsvergadering

Gemeente Barendrecht

Dinsdag 26 september vanaf 20.00 uur vergadert de gemeenteraad. Belangstellenden zijn van harte welkom. Ook wordt de vergadering live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem.

Onderwerpen raadsvergadering 26 september

Raadsvoorstel Financiën centrum aanpak (Bespreekstuk)

Belastingnota 2023 (Bespreekstuk)

Verordening nadeelcompensatie Barendrecht 2024 (Hamerstuk)

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Zeeheldenbuurt (Hamerstuk)

Reactie wensen en behoeften m.b.t. de GRJR n.a.v. wijziging Wgr (Hamerstuk)

Zienswijze op de concept begroting 2024-2027 GR BAR (Hamerstuk)

Zienswijze 2e wijziging GR SVHW (Hamerstuk)

Financiële verordening Barendrecht 2023 (Hamerstuk)

Instemming wijziging statuten OZHW 2023 (Hamerstuk)

Incorporatiebeding griffie (Hamerstuk)

Mandaat werkgroep Participatie (Hamerstuk)

1e wijziging RvO (Hamerstuk)

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken.

Gemeente Barendrecht

van Gemeente Barendrecht https://ift.tt/bO3QZkH