30 mei raadsvergadering

Gemeente Barendrecht

Dinsdag 30 mei vanaf 20.00 uur vergadert de gemeenteraad. Belangstellenden zijn van harte welkom. Ook wordt de vergadering live uitgezonden via het raadsinformatiesysteem.

Onderwerpen

Barendrechtse organisatie 2024

Zienswijze conceptjaarstukken 2022 gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie

Woonvisie Barendrecht 2023-2027

Gedragscodes integriteit

Controleplan VIC 2023, Normenkaders 2022 en 2023, Frauderisicoanalyse, Misbruik & Oneigenlijk gebruik, Controleprotocol 2023

Zienswijze voorlopige jaarstukken 2022, ontwerp-begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Verordening gemeentelijke onderscheidingen Barendrecht 2023

Vaststelling 1e wijziging GR SVHW 2023

Wijziging verordening Rechtspositie Raads- en commissieleden Barendrecht

Benoeming lid van de Raad van Toezicht OZHW

Verordening commissie klankbordgesprekken

Verlenging tijdelijke huisvesting acute noodopvang asielzoekers Zuider Carnisseweg 110a met 12 maanden

Toespraak nestor van de raad vanwege afscheid burgemeester Veldhuijzen

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.

Live uitzending

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken.van Gemeente Barendrecht https://ift.tt/t1qKIAS