40-dagentijd in Hart voor Barendrecht

Triomfatorkerk
Triomfatorkerk

Op dinsdag 31 maart zijn Eveline Dirkse en Jacco Steen van de Diamantgemeente te gast in Hart voor Barendrecht. Sinds januari 2019 is de Diamantgemeente eigenaar van de Triomfatorkerk geworden.

We leven in de 40-dagentijd, de 6 weken vóór Pasen, en in die tijd worden er in de kerken normaal heel wat activiteiten georganiseerd. Om en om verzorgen Eveline en Jacco voor de Diamantgemeente een dagelijks leesrooster uit het Bijbelboek Exodus. Zij geven elke dag een korte uitleg en reflexie op het gelezen tekstgedeelte. Het Bijbelboek Exodus verhaalt dat de Israëlieten, de nakomelingen van Jakob in Egypte worden onderdrukt. En deze Israëlieten waren zo talrijk geworden dat de toenmalige farao bang was, dat de Israëlieten mogelijk Egypte zou verslaan. Door deze angst van de farao werden de Israëlieten onderdrukt.

Maar de Here God zag het lot van deze Israëlieten en stuurde Mozes en Aaron om het volk te bevrijden. In de 40-dagentijd gaat het om bezinning en in Wie er vrijheid van leven mag zijn. Door het Corona-virus is alles en voor iedereen veranderd. Er worden sinds half maart geen kerkdiensten meer gehouden met publiek. Er worden nu via internet veel kerkdiensten uitgezonden. Hoe gaat de Diamantgemeente in de Triomfatorkerk hiermee om? Hoe worden de gemeenteleden geïnformeerd en wat gebeurt er onderling op afstand? Met Eveline en Jacco gaat Hart voor Barendrecht over de 40-dagentijd in Coronatijd in gesprek.

 


Hart voor Barendrecht is iedere dinsdagavond tussen 19.00 tot 20.00 uur te beluisteren bij Exxact Barendrecht. Het is te ontvangen op 106.4 FM in de ether en 105.9 FM op de kabel. Ook zijn wij te beluisteren op de apps van TuneIn en RadioNED. Voor meer nieuws, informatie of wilt u dit programma beluisteren? Ga dan naar www.exxact.nl.