Gemeentelijke waarderingsspeld voor Dhr Nienhuis

Burgemeester overhandigt oorkonde aan Dhr Nienhuis | Foto: Gemeente Barendrecht
Burgemeester overhandigt oorkonde aan Dhr Nienhuis | Foto: Gemeente Barendrecht

De 84-jarige heer Nienhuis ontving afgelopen zaterdag een gemeentelijke waarderingsspeld van Burgemeester Veldhuijzen. Hij ontving deze voor zijn jarenlange inzet als vrijwilliger voor de Amateurtuindersvereniging Barendrecht en de Hervormde Kerk Barendrecht.

Van 1995 tot en met 2001 was Ludde Nienhuis secretaris voor de volkstuinvereniging en tot 3 september 2022 was hij algemeen bestuurslid. Daarnaast is de heer Nienhuis 23 jaar actief geweest voor de Hervormde Kerk Barendrecht