Adviesraad Barendrecht zoekt versterking

Adviesraad Barendrecht
Adviesraad Barendrecht

De adviesraad bestaat uit (ervarings)deskundige inwoners die de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren over het (sociaal) beleid. De adviesraad richt zich op de impact van het beleid op de inwoners, vooral de mensen die van de gemeente afhankelijk zijn. Is het beleid begrijpelijk? Zijn gebouwen toegankelijk en bereikbaar voor mensen in een rolstoel? Hoe kunnen bijstandsregels en het schuldenbeleid beter aansluiten bij wat inwoners nodig hebben? Wat heeft de jeugd nodig?

De adviesraad heeft verschillende werkgroepen: jeugd(hulp) & jongeren, participatie & inkomen, toegankelijkheid & inclusie en zorg & ondersteuning (Wmo).
Heeft u of heb jij interesse? Kijk op adviesraadbarendrecht.nl, mail naar info@adviesraadbarendrecht.nl of bel 0623431717. Het is niet nodig om ervaring te hebben met alle onderwerpen van de adviesraad. De (werkgroep)leden vullen elkaar aan.