Adviesraad blikt terug

Adviesraad blikt terug

BARENDRECHT – De maatschappelijke adviesraad kijkt terug op een frisse start van het nieuwe jaar. De verbeterde samenwerking met de gemeente wordt gewaardeerd.

De adviesraad van het gemeentebestuur genoot van een geslaagd nieuwjaarsdiner in Italiaans restaurant PaPi aan het Doormanplein. Direct bij aankomst bleek het tekort aan invalidenparkeerplaatsen rond het plein. “Een mooie kans om dit gelijk aan te kaarten bij de gemeente nu het Doormanplein anders gebruikt gaat worden,” stelt voorzitter Arend Wesdijk.

Frisse start
Het nieuwe jaar is begonnen met forse stappen van de gemeente om de basis op orde te krijgen. Zo wordt een brandveilige, rolstoeltoegankelijke vergaderruimte in het gemeentehuis gecreëerd en committeert de gemeente zich aan afspraken die eerder niet werden nagekomen. Een bos bloemen van Wethouder Miranda de Hoop voor alle (werkgroep)leden werd enorm gewaardeerd. “Dat alleen al is een verbetering ten opzichte van voorgaande jaren,” constateert Wesdijk. “Een adviesraad heeft per definitie kritiek, anders is het een applausmachine. Het is vooral belangrijk dat je als gemeente investeert in hoe die praktijkervaring meegenomen kan worden in het beleid. Zo komen we samen verder.

Gewaardeerde wethouder
Ondanks haar volle agenda, schoof Wethouder Miranda de Hoop nog even aan bij het diner. “Ook dat is een klein, maar waardevol gebaar,” merkt voorzitter Wesdijk op. De adviesraad waardeert dat Barendrecht nu een vakwethouder op het sociaal domein heeft. “Het sociaal domein is te complex en heeft teveel impact op mensenlevens om zonder ervaring te besturen. Het is fijn om met haar te kunnen praten over waar het echt over gaat.

Adviesrol sociaal beleid
De adviesraad adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over het sociaal beleid. Dat doen de (werkgroep)leden vanuit hun (ervarings)deskundigheid. Belangstellenden kunnen contact opnemen via info@adviesraadbarendrecht.nl of 06 23 43 17 17.

Adviesraad blikt terug