Afscheid Ingeborg Monhemius tijdens nieuwjaarsreceptie

Barendrechts dagblad

De nieuwjaarsreceptie op 3 januari 2017 in de hal van het gemeentehuis is eveneens het mo- ment waarop Ingeborg Monhemius na 2,5 jaar wethouderschap afscheid neemt. Zij hoopt u op 3 januari de inwoners van Barendrecht de hand te kunnen schudden.

,,Na twee en een half jaar wethouder te zijn geweest heb ik dinsdag 20 december 2016, afscheid genomen van de gemeenteraad van Barendrecht. Niet omdat ik hier zelf voor gekozen heb maar vanwege de onrust die na het reces ontstond naar aanleiding van een integriteitsvraagstuk met een collega-wethouder. Dit heeft er uiteinde- lijk toe geleid dat ook D66 geen deel meer uitmaakt van het college. Desalniettemin kijk ik met een goed gevoel terug op de afgelopen jaren. Sinds mei 2014 heb ik veel geleerd en samen met betrokken inwoners veel bereikt”, aldus Ingeborg Monhemius, die een groot aandeel heeft gehad in de omvorming van theater Het Kruispunt in een nieuwe bruisend cultureel ontmoetingscentrum.

,,De maand november 2016 was voor mij een bewogen en verdrietige maand”, vervolgt de voormalige wethouder. ,,Niet alleen verloor ik mijn baan als wethouder. Ook verloor ik mijn vader, nadat hij al enige jaren ernstig ziek was geweest. In de afgelopen weken heb ik van veel mensen hartverwarmende reacties ontvangen die ik als een grote steun heb ervaren. Ik wil iedereen bedanken voor de steun en de prettige samenwerking. We hebben samen hard gewerkt, veel bereikt en daar ben ik blij mee en trots op.”

,,Het nieuwe college wens ik heel veel succes toe de komende tijd. Op 3 ja- nuari 2017 organiseert de gemeente haar nieuwjaarsreceptie in de hal van het gemeentehuis. Een ieder die daar graag het glas wil heffen op het nieuwe jaar en die nog persoonlijk afscheid van mij wil nemen is dan van harte welkom.”