Albrandswaard wil niet meer meebetalen aan bibliotheek

De gemeente Albrandswaard wil de subsidie voor de bibliotheek in Carnisselande stopzetten. De subsidiebijdrage door Albrandswaard van €278.000 wordt stopgezet. Volgens Albrandswaard heeft Barendrecht zich niet aan de afspraken gehouden die vier jaar geleden gemaakt zijn. Destijds zou er één hoofdbibliotheek aan het Middeldijkerplein komen voor beide gemeenten. Daarnaast werden er drie servicepunten opgestart: één in Barendrecht en twee in Albrandswaard. Albrandswaard stelt dat Barendrecht de afspraken heeft geschonden door het uitleenpunt in De Baerne te vervangen door een volwaardig bibliotheek in Het Kruispunt. Concreet betekent het dat de gemeente Albrandswaard alleen Barendrecht voor de kosten laat opdraaien, terwijl inwoners van Albrandswaard nog wel terecht kunnen bij het uitleenpunt in Carnisselande.

Verantwoordelijk wethouder Vermaat is het niet eens met de argumenten van Albrandswaard: ”Barendrecht mag naar eigen inzicht de uitleenpunten inrichten. Bibliotheek Het Kruispunt past binnen de gemaakte afspraken.”
Daarnaast stelt Vermaat dat Albrandswaard de overeenkomst in december per brief heeft opgezegd. Zo was er geen ruimte voor evaluatie. Dat zou in het eerste kwartaal van dit jaar gebeuren, maar zover is het nooit gekomen.

In de raadsvergadering van dinsdagavond heeft wethouder Vermaat veel vragen over de kwestie gekregen. Zo wilde VVD-raadslid Jacinta van Mill weten of de beslissing van Albrandswaard gevolgen heeft voor de vestiging in Carnisselande. Vermaat noemt de stopgezette bijdrage een substantieel bedrag, ”het kan dus dat de openingstijden minder worden”, aldus Vermaat.

Barendrecht gaat nog een poging doen om Albrandswaard op andere gedachten te brengen.