Antwoorden ontbreken in evaluatie Het Kruispunt

Het Kruispunt

Een evaluatierapport over Het Kruispunt is later klaar dan verwacht, omdat het niet op alle onderzoeksvragen antwoord geeft. Dat laat de gemeente in een brief aan de gemeenteraad weten. Onderzoeksbureau BMC krijgt tot 1 oktober uitstel om het volledige onderzoeksrapport aan te leveren.

Op 7 november 2017 werd door de gemeenteraad een motie van VVD en PvdA aangenomen, waarin het vorige college (EVB, CDA en SGP/ChristenUnie) werd opgedragen om de realisatie en exploitatie van Het Kruispunt als bruisend cultureel centrum te evalueren. Het onderzoek, voor enkele tienduizenden euro’s door BMC uitgevoerd, geeft geen antwoord op alle onderzoeksvragen, zo is te lezen in een raadsinformatiebrief.Wij menen dat het rapport van de externe consultant antwoord op alle vragen in de business case moet geven, om te kunnen dienen als uitgangspunt voor verdere besluitvorming,” schrijft de gemeente verder. BMC heeft nu tot uiterlijk 1 oktober uitstel gekregen om het volledige onderzoeksrapport bij wethouder Tanja de Jonge (GroenLinks) aan te leveren.