Barendrechtse Waarderingsspeld voor de heer W.J. Vonk

BVV tribune

BARENDRECHT – Zaterdag ontving Wim Vonk in de bestuurskamer van BVV Barendrecht een Barendrechtse Waarderingsspeld uit handen van burgemeester Van Belzen. Hij kreeg deze gemeentelijke onderscheiding opgespeld omdat hij al meer dan 30 jaar vrijwillig actief is voor de Barendrechtse samenleving. Zo zet hij zich al 30 jaar in voor BVV Barendrecht en is hij voorzitter van de stichting Vrienden van de Dorpskerk.

BVV Barendrecht

Wim Vonk is al 43 jaar lid van BVV Barendrecht. Hij is al 30 jaar actief op allerlei fronten binnen de vereniging en heeft diverse functies vervuld. Zo is hij een tijd bestuurslid geweest met als taak ‘coördinator junioren’. 11 jaar geleden werd hij bestuurslid commerciële zaken. In januari van dit jaar heeft hij het stokje doorgegeven maar hij is wel voorzitter van de Businessclub gebleven. In deze rol behartigt hij de belangen van de businessclub en houdt hij zich bezig met sponsorzaken. Als echte voetballiefhebber staat Wim Vonk ook graag zelf op het veld. Hij is een aantal jaar verenigingsscheidsrechter geweest en is als voetballer actief bij de Veteranen 1 en binnen de 35+ competitie. Als dank voor zijn bijzondere en langdurige inzet is hij benoemd tot Lid van Verdienste en in 2015 tot Erelid.

Vrienden van de Dorpskerk

Als voorzitter van de stichting Vrienden van de Dorpskerk zet Wim Vonk zich in om donateurs en sponsors te werven voor de Dorpskerk. Zo heeft de stichting ter ere van het 500-jarig bestaan van de Dorpskerk veel financiële middelen ingezameld voor het noodzakelijk onderhoud van het kerkgebouw. Sindsdien heeft de stichting onder het voorzitterschap van Wim Vonk een belangrijke bijdrage geleverd aan de financiering van de restauratie van de Dorpskerkmuren en het monumentale interieur.

Waarderingsspeld

De Waarderingsspeld is een gemeentelijke onderscheiding die sinds 2002 bestaat met daarin het wapen van de gemeente Barendrecht. Iedereen kan een persoon of instelling voordragen voor een gemeentelijke onderscheiding (Waarderingsspeld of Erepenning). Het maakt daarbij niet uit of de persoon die wordt voorgedragen of de aanvrager in Barendrecht woont. De voordracht wordt beoordeeld door de Commissie Gemeentelijke Onderscheidingen. Deze commissie bestaat uit de burgemeester (voorzitter), vijf bewoners van Barendrecht en een ambtelijk medewerker (secretaris). Deze commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders, die door de raad gemandateerd is een besluit te nemen over het al dan niet toekennen van een onderscheiding. Wilt u iemand voordragen voor een gemeentelijke onderscheiding? U vindt het aanvraagformulier op www.barendrecht.nl > Bestuur & Organisatie > Meer over het college van B&W > Gemeentelijke onderscheidingen.