Beslotenheid vanwege aanbestedingsproces

Barendrechts dagblad

De commissie Planning en Control bespreekt vanavond in beslotenheid over een verbouwing van de bestuursvleugel van het gemeentehuis. In beslotenheid omdat het aanbestedingsproces loopt. Openbaarheid zou op dit moment de onderhandelingspositie van de gemeente kunnen verzwakken en daarmee de financiële belangen van de Barendrechtse gemeenschap. Wanneer het aanbestedingsproces is afgerond kunnen de plannen in de openbaarheid.
In juni 2015 is al in een openbare commissie verteld dat de huidige inrichting niet meer voldoet aan wettelijke ARBO-eisen en dat het audiosysteem en de klimaatregeling onvoldoende zijn. Bovendien leeft de wens de raadszaal, toch het hart van de democratie, publieksvriendelijker te maken.
De VVD vindt het belangrijk dat noodzakelijke aanpassingen en regulier onderhoud plaats vinden. Dit zijn basisvoorzieningen voor iedereen die in de bestuursvleugel werkt, baliemedewerker, koffie-juffouw, griffie en raadslid of wethouder. De aanpassingen moeten ook leiden tot het beter kunnen volgen van de vergaderingen door publiek. We hopen daarmee de betrokkenheid te vergroten.
(bron: VVD Barendrecht)