Bloemen voor ouderen in Barendrecht

Bloemen voor ouderen in Barendrecht (Foto: Svasti Baidjnath Misier)
Bloemen voor ouderen in Barendrecht (Foto: Svasti Baidjnath Misier)

Bewoners van aanleunwoningen Borgstede aan de Windsingel hebben gisteren bloemen ontvangen in het kader van de landelijke actie van rapper Ali B. in samenwerking met de sierteeltsector. Mevrouw Mulder en mevrouw Bres kregen vandaag persoonlijk de bloemen overhandigd van burgemeester Jan van Belzen en wethouder Reshma Roopram. De actie om eenzame ouderen rond Goede Vrijdag een bloemetje te bezorgen en in het zonnetje te zetten is mede dankzij hulp van Kijk op Welzijn ook in Barendrecht hartelijk ontvangen.

Trotse burgemeester Jan van Belzen: ‘Het is hartverwarmend dat deze landelijke actie ook Barendrecht bereikt. Vanuit verschillende disciplines is samengewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Vandaag zijn door heel Nederland bloemen bezorgd. Het is een moeilijke tijd, maar we doen dit samen. We komen hier doorheen. Initiatieven als deze helpen daarbij.’

Reshma Roopram, wethouder Zorg en Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid sluit zich hierbij aan. ‘Zorgen voor elkaar. Dat zit hem ook in de kleine dingen. We hopen dat deze bloemen vandaag voor een glimlach zorgen en de eenzaamheid thuis een klein beetje doet vergeten. Wetende dat er aan je gedacht wordt. Laten we er samen voor zorgen dat we in Barendrecht de kwetsbare groepen in deze moeilijke tijd de nodige aandacht blijven geven. Zeker ook alleenstaande ouderen die nog thuis wonen.’

De bloemen zijn beschikbaar gesteld door bloemengroothandel Dümmen Orange EU uit de Lier.

Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen

De Anbo (Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen) is een belangrijke partner in deze actie. Op uitdrukkelijk advies van de Anbo worden de bloemenzorgd bij thuiszorg instanties. Er wonen in Nederland zo’n 850.000 (kwetsbare) ouderen thuis, vaak alleen. In overleg met de thuiszorgsector is ervoor gekozen juist deze groep van de bloemen te laten genieten. De verpleeghuizen zijn op “slot”. Men doet daar zijn uiterste best om de bewoners te beschermen tegen het coronavirus of als bewoners positief zijn getest op COVID 19 geïsoleerd te verplegen. Op dit moment komen er bij de verpleeghuizen veel bloemen van familie of andere mensen die meeleven. De verpleging staat onder grote druk en heeft geen tijd om deze bloemen in de vaas te zetten of te verzorgen.

Wethouder Roopram en Burgemeester Van Belzen