Bouwplan Lindehoevelaan als bespreekstuk naar de raad

Ondanks de nodige bedenkingen, vragen van de raadsleden tijdens de commissievergadering ruimte afgelopen week en de weerstand bij de bewoners aan ‘t Rak in Barendrecht gaat het voorstel voor het bouwplan van 18 appartementen aan de Lindehoevelaan toch naar de gemeenteraad, die het als bespreekstuk zal behandelen op de vergadering van 9 mei.
Het college heeft een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor de realisatie van 18 appartementen aan de Lindehoevelaan. De locatie betreft het huidige garagebedrijf Van der Jagt. Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan Woongebied Oost. Het college stelt voor de benodigde verklaring van geen bedenkingen te verlenen om het bouw- plan mogelijk te maken. De politieke partijen willen, mede gelet op de bezwaren van omwonenden, nadere bespreking in hun fracties. De commissie vindt het voorstel wel besluitrijp. Het voorstel zal als bespreekstuk geagendeerd worden.