Calvijnleerlingen ronden Erasmus Science project af

Negen atheneumplusleerlingen van Calvijn Groene Hart bezochten vrijdag de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na twintig weken lang in het kader van het Erasmus Junior College deelgenomen te hebben aan het Erasmus Science Programme ‘Ons brein en de vrije wil’ sloten zij het project deze dag af met het presenteren van hun eindwerkstukken aan wetenschappers, docenten en andere belangstellenden en het in ontvangst nemen van hun welverdiende certificaat.

Het Erasmus Science Programme is opgezet om academische vaardigheden aan te leren en de wetenschap toegankelijk te maken voor de onderbouw van het vwo. Het verrijkingsproject bestaat uit een traject van twintig weken waarin De universiteit samen met Calvijn Groene Hart de leerlingen uitdaagt zelf onderzoek te doen naar hoe ons brein werkt en in welke mate mensen een vrije wil hebben.

Deelname aan het programma is voor de leerlingen een unieke kans om een start te maken met hun academische vorming. Zij krijgen de mogelijkheid zich (intellectueel) te profileren, hun denkwereld te vergroten en hun perspectief te verbreden. Een kans die deze leerlingen duidelijk met beide handen aangegrepen hebben, zoals ook uit de mooie resultaten is gebleken.