CDA: Frisse wind nodig in klaslokalen

Frisse lucht en een comfortabele temperatuur in de klaslokalen van het basisonderwijs. Ouders klagen al langer over het klimaat in de klas en het CDA Barendrecht wil dat er nu werk van gemaakt wordt, aldus raadslid Arjan Sullock Enzlin (CDA).

Dit geeft hij aan als reactie op signalen van ouders die hun zorgen uitspreken over het klimaat in de klas van de basisschool. Onvoldoende ventilatie en te warme klaslokalen zorgen niet voor een optimaal leerklimaat. Daarnaast zitten er steeds meer leerlingen in een klas, omdat het budget voor het onderwijs te krap is. Dit zorgt voor een cumulerend effect. Voor wat betreft het onderhoud krijgen wij signalen dat niet altijd duidelijk is of de gemeente dan wel de school het onderhoud moet regelen en financieren.

Een ideaal leerklimaat betekent voldoende licht, frisse lucht met een lage concentratie kooldioxide (CO2), en een comfortabele temperatuur. Een slecht binnenklimaat heeft een negatief effect op de gezondheid en kan zorgen voor hoofdpijn, vermoeidheid en een toename van astmatische klachten. Om ziekteverzuim en slechtere leerprestaties te voorkomen is het belangrijk dat het klimaat om te kunnen leren in de klas goed is.

Het CDA heeft vragen aan het college gesteld met doel het leerklimaat te verbeteren.