CDA Verkiezingsprogramma 2022-2026 bekend

CDA Barendrecht Wonen Werken Welzijn
CDA Barendrecht Wonen Werken Welzijn

Het CDA Barendrecht heeft haar verkiezingsprogramma vastgesteld en gepubliceerd.

Het programma “Wonen Werken Welzijn” is afgelopen maand door de leden van het CDA vastgesteld.

“Het programma kent veel nieuwe onderwerpen waar we als CDA Barendrecht trots op zijn en voor willen gaan”, aldus lijsttrekker Johan Lengkeek. Van het vorige verkiezingsprogramma (2018) hebben we 80% van de speerpunten weten te realiseren en dat is een heel mooi resultaat. Met dit nieuwe aansprekende verkiezingsprogramma hoopt het CDA Barendrecht weer op een mooi resultaat voor de komende jaren. De kern van het programma draait om de 3 thema’s waarin veel nieuwe onderwerpen te vinden zijn. Daarnaast staat het CDA Barendrecht ook bekend om haar degelijkheid als het gaat om de gemeentefinanciën. Ook dit heeft weer een duidelijke plek gekregen in ons programma; “Niet meer uitgeven dan er binnenkomt”.

Om de speerpunten uit het programma duidelijk voor het voetlicht te brengen zijn deze ook apart opgenomen op onze website.
Daar zijn staat bijvoorbeeld in dat we snel 400 Joningen (Jongeren woningen) willen realiseren, een ondernemers FIXER in het leven willen roepen, een Rijnmond Startup City willen laten bouwen, een uitgaansgelegenheid genaamd “Barendrecht Valley” willen introduceren en nog veel meer.

Naast deze speerpunten heeft het CDA Barendrecht traditiegetrouw veel aandacht voor de zorg, woningen, verenigingen en haar vrijwilligers.

Het verkiezingsprogramma laat zien dat het CDA Barendrecht 100% inzet op lokale keuzes voor onze inwoners.

CDA Barendrecht