College niet blij met plan verlenging aardoliewinning in Barendrecht

Inwoners kunnen bezwaar maken tot 19 januari
Kaart van aardoliewinning in Barendrecht

BARENDRECHT (23 december 2021) – Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil toestemming geven om langer aardolie te winnen uit het Rotterdamse aardolieveld. Dit naar aanleiding van een aanvraag door de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM). Een klein deel van dit gebied valt binnen de gemeente Barendrecht. Tot en met 19 januari kunnen inwoners bezwaar maken tegen deze plannen.

Wethouder Tanja de Jonge geeft aan teleurgesteld te zijn in de plannen van het ministerie: ‘Wij hebben in juli het ministerie gevraagd de aanvraag van de NAM niet toe te kennen omdat wij de gemeente Barendrecht hiervoor geen geschikte locatie vinden. Een aantal punten uit ons advies hebben geleid tot aanpassingen, maar niet alle punten zijn overgenomen. We zijn daarom in nauw contact met de gemeente Rotterdam over de te nemen vervolgstappen.’

Bezwaar maken tot 19 januari

De minister heeft het ontwerp-instemmingsbesluit ter inzage gelegd. Dit houdt in dat iedereen de plannen voor het langer winnen van aardolie uit het winningsgebied Rotterdam kan bekijken en nalezen van 9 december 2021 tot en met 19 januari 2022. Tot en met 19 januari kunnen ook inwoners bezwaar maken. Dit kan via www.mijnbouwvergunningen.nl/rotterdam enhttps://www.nlog.nl/rotterdam.

Via deze links vindt u ook het advies van de gemeente Barendrecht van juli 2021.
Omwonenden van het olieveld zijn door het ministerie geïnformeerd over de terinzagelegging van het ontwerp-instemmingsbesluit.

Wat houdt het verzoek van NAM aan de minister precies in?

NAM wint sinds 1984 aardolie uit het Rotterdam-olieveld (in rood aangegeven op de afbeelding). Een heel klein deel van de zuidelijke punt van de winning ligt onder de gemeente Barendrecht. Het winningsplan Rotterdam geeft de winning van aardolie door NAM weer. Het winningsplan Rotterdam geeft onder meer een beschrijving van de productieprognose, de manier waarop de olie wordt gewonnen, de bodembeweging als gevolg van de winning en de maatregelen ter voorkoming van schade door bodembeweging.

Het winningsplan Rotterdam beschrijft de winning van aardolie door NAM. Het ingediende verzoek tot instemming betreft een actualisatie van het winningsplan voor de bestaande oliewinning. Deze actualisatie van het winningsplan is nodig omdat er meer olie kan worden gewonnen uit het olieveld Rotterdam. Het grotere productievolume is mogelijk door verbeterde productie uit bestaande putten, een betere verspreiding van het injectiewater over het veld om de olieproductie te ondersteunen, en door het eventueel boren van een aantal nieuwe putten. Voor het De Lier Sandstone voorkomen zal bij een eventuele nieuwe productieput gebruik worden gemaakt van hydraulische stimulatie.