Column Arco van der Lee: Gehaktmolen

Arco van der Lee

Ik ben een groot voorstander van duurzame energie. Olie, kolen en het Groningse gas raken een keer op. Aan gas uit Rusland en kernenergie kleven allerlei nadelen. Het is dus goed dat er wordt geïnvesteerd in windturbines, zonnepanelen en allerlei andere vormen van duurzame energie.

Tot zover de theorie.

Vorige week wandelde ik een stukje aan de overkant van de Oude Maas. In de buurt van de vroegere Barendrechtse Brug wordt daar plaats gemaakt voor de bouw van windturbines. Honderden bomen gaan tegen de grond. Er is haast bij, want de vergunning voor het kappen loopt af als het broedseizoen begint.

Ik heb een tijdje ademloos staan kijken naar dit slagveld. En steeds weer kwamen er fietsers en wandelaars voorbij. Ze stonden allemaal even stil en konden alleen maar zwijgen. Bij mij en de andere voorbijgangers is de waardering voor windenergie die zondagmiddag toch een stukje minder geworden.

De vijf windturbines worden gebouwd in opdracht van de bedrijven Eneco en Renewable Factory. Eneco? Dat is toch dat bedrijf dat trots is op een groen imago? Ja, ja.

Natuurlijk, iets verderop worden nieuwe bomen geplant. Maar wat hebben de vogels aan die sprietjes nu de grote volwassen bomen weg zijn?

De windturbines langs de Oude Maas komen er als onderdeel van het Klimaatakkoord. De Provincie Zuid-Holland ziet er streng op toe dat ze worden gebouwd. Zo zijn ook de windturbines die bij het Vaanplein moeten komen een gevolg van dit zelfde beleid. Door het stellen van voorwaarden (het ‘toetsingskader’) wil de gemeenteraad de schade voor Barendrecht beperken.

In de gemeenteraad is een lange discussie gevoerd over de nu te volgen strategie. Wethouder Tanja de Jonge wil zelf vastleggen waar de windturbines komen, om de grootste overlast voor omwonenden te voorkomen. Echt Voor Barendrecht wil dat de gemeente juist geen voorwerk doet. Dan moeten bedrijven zelf met een voorstel komen, dat de gemeente dan kan toetsen.

De strategie van de wethouder leidt tot de komst van windturbines, maar met een beperking van de overlast. Echt Voor Barendrecht speelt alles-of-niets. Ze hopen zo de windtubines tegen te houden. Maar de kans is groot dat in zo’n geval de provincie de regie overneemt en een plaats aanwijst zonder rekening te houden met Barendrechtse argumenten. Wat er dan gebeurt zie je nu aan de overkant van de Oude Maas.

Maar misschien komt er hulp uit onverwachte hoek. Vorige week moest ik bij het tankstation aan de Dierensteinweg een kwartiertje wachten totdat er plaats was in de wasstraat. Ik heb ademloos staan kijken naar twee roofvogels (vraag me niet welke soort…) die rondjes draaiden boven de groenstrook langs de A15. Ze vlogen ongeveer van de Rotterdamseweg tot aan het Kooiwalbos.

Over een paar jaar zijn dat twee locaties waar windturbines staan. De beschermde roofvogels leven dan in een soort gehaktmolen. Uitwijken naar de Oude Maas is geen optie meer.

Mag dat zomaar? Of houden de roofvogels ons vrij van windturbines?