CultuurLocaal brengt ‘Méér Muziek’ in de Klas

Cultuur Lokaal Barendrecht
Méér Muziek in de klas

Barendrechtse basisscholen gaan vanaf 2022 structureel muziekonderwijs bieden aan hun leerlingen. Dat is de strekking van het Muziekakkoord, dat betrokkenen in Barendrecht hebben  ondertekend. Het bijbehorende drie-jarenplan is inmiddels goedgekeurd door de toestingscommissie van Stichting Méér Muziek in de Klas, waardoor de financiering van het plan bijna rond is. Het Lokaal Fonds Méér Muziek in de Klas Barendrecht is een feit.

Afgelopen september kreeg CultuurLocaal het signaal dat er nog één laatste kans was om een aanvraag te doen voor een bijdrage via Méér Muziek in de Klas (MMidK), het landelijke initiatief om kinderen op basisscholen in aanraking te laten komen met muziek(les). Het team coördinatoren is, onder aanvoering van Hanneke Meijer, aan de slag gegaan en heeft in korte tijd een concreet plan gemaakt om dit te realiseren, rekening houdend met hoe muziekeducatie in Barendrecht nu is ingericht. De keuze is gevallen op het maken van “muziekkisten”, waarin voor verschillende leeftijdsgroepen lesactiviteiten zitten. De kisten hebben verschillende thema’s en kunnen worden afgestemd op de voorkeuren en visie van de school.. Er worden sets muziekinstrumenten aangeschaft om tijdens de lessen te kunnen gebruiken. Een lesperiode op school wordt afgesloten met een bezoek aan De Baerne, de les- en uitvoeringslocatie van CultuurLocaal. Daar krijgen de leerlingen een leerzame, maar vooral leuke ervaring met muzikale en theatrale elementen.

Coördinator en dwarsfluitdocente Hanneke Meijer is heel blij en trots dat het gelukt is om in zo’n korte tijd het plan te maken én de betrokken partijen mee te krijgen. “De gemeente, KCR (de instantie die in Barendrecht de rol van Cultuurregisseur invult), de scholen, we moesten echt een goed verhaal maken om hun handtekening onder het Muziekakkoord te krijgen. Uiteindelijk heeft meer dan de helft van de scholen al getekend. De andere scholen hopen we de komende jaren erbij te kunnen betrekken, als we met de muziekkisten aan de slag gaan.”

De financiële middelen voor het plan komen van verschillende partijen. De gemeente draagt bij via de subsidie aan CultuurLocaal en het corona-stimuleringsprogramma, de scholen zetten het budget dat ze krijgen voor cultuureducatie in en via MMidK komt daar een groot bedrag. Daarnaast zijn er donaties van het Prins Bernardfonds en de Barendrechtse Rotary.

De MMidK-bijdrage wordt ondergebracht in het nieuw opgerichte Lokaal Fonds Méér Muziek in de Klas Barendrecht, waarvan CultuurLocaal penvoerder wordt.

Voorzitter van CultuurLocaal Dirk Jan Versendaal wordt ambassadeur van dit fonds. “Als ambassadeur van MMidK vind ik het belangrijk dat alle kinderen de mogelijkheid wordt geboden om kennis te maken met muziek en te ontdekken waar nog meer hun talenten liggen. Muziek maken brengt plezier, ontspanning, je leert samenspelen door te luisteren naar anderen en muziek draagt ook bij aan de sociaal emotionele ontwikkeling. Wij zijn trots dat wij als CultuurLocaal via Méér Muziek in de Klas hieraan voor de Barendrechtse kinderen kunnen bijdragen door geschoolde docenten in te zetten voor muziekonderwijs op de basisscholen”.

Begin 2022 gaan de activiteiten van start. Met twee scholen zijn al afspraken gemaakt om nog dit schooljaar een grote muziekactiviteit op te zetten. Dit moet daarna jaarlijks gaan gebeuren. De andere scholen haken in de volgende schooljaren aan, zodat uiteindelijk op alle basisscholen de kinderen structureel muziekonderwijs krijgen. “Dit is heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Alle kinderen hebben hier baat bij en de kinderen die talent blijken te hebben, kunnen doorstromen naar de muziekschool en zo hun talent vroegtijdig verder ontwikkelen”, aldus Hanneke.

Ook voor muziekdocenten is het goed nieuws. In deze moeilijke tijd voor de cultuursector zijn zij altijd op zoek naar kansen en via dit initiatief wordt hun werkterrein in Barendrecht flink uitgebreid.

Op korte termijn wordt een start gemaakt met de aanschaf van de muziekinstrumenten die voor de lessen nodig zijn. Hanneke kan niet wachten om daarmee op de scholen aan de slag te gaan: “We zijn al zo veel jaren bezig om cultuureducatie op de basisscholen structureel te organiseren. Dat is best lastig, want de scholen moeten al zo veel. Maar met dit initiatief gaat het nu zeker lukken!.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met miranda@cultuurlocaal.nl. Inschrijven voor lessen en ensembles kan via de website www.cultuurlocaal.nl.