Cursus Schilderen voor senioren bij Kijk op Welzijn

Het Ouderenwerk van KijkopWelzijn organiseert sinds begin 2017 de cursus schilderen voor senioren. Deze cursus is enthousiast ontvangen waardoor de cursus door zal blijven lopen. Er kunnen nog maximaal 5 deelnemers aan de cursus deelnemen, dus geef u snel op!  Benodigde materialen zijn aanwezig op de locatie. Deze cursus vindt om de week op dinsdagmiddag plaats. I.v.m. vakantie van de docent vallen de data in maart iets anders. Zie de data hieronder.

De cursus is om de week op de dinsdag. Inloop is vanaf vanaf 13.45 uur en de start om 14.00 uur. De cursussen worden gehouden aan de Windsingel 166. De cursus kost 4 euro per deelnemer per keer, doeken zijn te koop vanaf 1 euro. Opgeven kan per mail via mwo@kijkopwelzijn.nl of per telefoon: 0180 691 800