Dik Buitenhuis over Wmo-raad: “dankbaar werk”

Dik Buitenhuis (links) en Burgemeester Van Belzen tijdens het afscheid van Wmo-Raad Barendrecht. Foto: Ineke Lodder.

Dik Buitenhuis noemt zijn lidmaatschap van Wmo-raad Barendrecht ‘dankbaar werk’. In Exxact radioprogramma Gemeenteloket blikte hij terug op zijn zeven jaren lidmaatschap en de ontwikkelingen in het sociaal domein. De Wmo-raad heeft het momenteel niet makkelijk, maar wordt wel meer gewaardeerd door de gemeente.

Dik Buitenhuis (links) en Burgemeester Van Belzen tijdens het afscheid van Wmo-Raad Barendrecht. Foto: Ineke Lodder.

Op het afscheid van Dik Buitenhuis hield Burgemeester Van Belzen een minicollege over het geheugen en dementie en Alzheimer in het bijzonder. Na afloop gingen de diverse gasten met elkaar in gesprek over mogelijkheden om het in Barendrecht makkelijker te maken voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Dik Buitenhuis vindt het een goede suggestie om een ambtenaar het thema dementie in het bijzonder in zijn portefeuille te laten hebben en als aanjager en verbinder van diverse verbeteringen voor mensen met dementie kan optreden in Barendrecht, zo zei hij in de radio-uitzending.

“Wmo-raad is het formele orgaan dat adviezen geeft aan het college van Burgemeester en Wethouders”, vertelt Dik Buitenhuis. “Onder de Wmo-raad zitten de drie werkgroepen Zorg en ondersteuning, Jeugd en Participatie.” Buitenhuis vindt het mooi om als lid van de Wmo-raad ook mee te krijgen wat er in de werkgroepen speelt en alles wat er gebeurt in Barendrecht. “Maar als lid hoef je niet van alle beleidsterreinen verstand te hebben.”

Waardering

Ineke Lodder en Dik Buitenhuis in Gemeenteloket.

Ineke Lodder, zelf sinds 3 jaar lid van de Wmo-raad, gaat Dik missen: “Dik is iemand met heel veel kennis, maar kan het op een heel rustige manier benaderen en uitleggen,” zegt Ineke. “Ik ben zelf van even snel iets doen.” Ineke is het met Dik eens dat het werk van de Wmo-raad de laatste jaren meer gewaardeerd wordt door de gemeente. Zij ziet dat de gemeente voorgenomen beleid soms echt verandert op basis van adviezen van de Wmo-raad.

Niet makkelijk

De Wmo-raad heeft het momenteel niet makkelijk. Voorzitter Monique van den Meerendonk erkent dat de Wmo-raad te weinig actieve vrijwilligers heeft en de verbinding mist met de verschillende achterbannen, onder meer als gevolg van het vertrek van verschillende (oudere) leden. Hierdoor zijn ook de contacten met hun netwerken weggevallen. De Wmo-raad ziet kansen in professionele ondersteuning door organisaties zoals Zorgbelang en MEE. Gemeente Dordrecht heeft goede ervaringen met dergelijke ondersteuning t.a.v. de beleidsadvisering en het betrekken van inwoners. Wmo-raad Barendrecht zou blij zijn met zulke ondersteuning. Een ambtenaar van de BAR-organisatie geeft aan dat voor het adviesorgaan van buurgemeente Ridderkerk momenteel gesprekken worden gevoerd met MEE en Zorgbelang. Dit adviesorgaan, het Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk (MBR), heeft goede ervaring met een recente transitie. Inmiddels werden nieuwe vrijwilligers gevonden en een onafhankelijke voorzitter met veel bestuurlijke ervaring en voldoende tijd beschikbaar.

Nieuwe leden zijn ook bij Wmo-raad Barendrecht welkom, zegt Ineke. “We hebben altijd behoefte aan mensen met ervaringen met één van de onderwerpen. Dat mag ook als ervaringsdeskundige zijn.”

Onderwerpen
Dik verwacht dat beschermd wonen binnenkort weer een thema wordt, omdat de budgetten per gemeente moeten worden vastgesteld. Ook maakt hij zich zorgen om de jongeren in Barendrecht, maar hij is blij dat de wijkteams steeds beter gaan functioneren.

Terugluisteren

Beluister hier de volledige uitzending van Gemeenteloket van 8 november. In de eerste helft gaat Dik Buitenhuis met Els Schaap-Holsheimer in gesprek over toegankelijkheid in de Barendrechtse buitenruimte. In de tweede helft (vanaf ongeveer 35 minuten) volgt het gesprek met Dik Buitenhuis en Ineke Lodder over Wmo-Raad Barendrecht. Gemeenteloket is elke donderdag live te beluisteren vanaf 19u00. Meer informatie en uitzendingen terugluisteren op exxact.nl/gemeenteloket.