Enige optie doorgaan evenement Lekker & Live: toch eenmalig in de Zuidpolder

Het evenement Lekker & Live dat gepland staat op 15 en 16 juli 2022 kan bij nader inzien niet op de locatie van De Stationstuinen plaatsvinden. Er zijn teveel bezwaren van de diverse diensten, die vergunningverlening voor die locatie in de weg staan. Het college van B&W staat voor de keuze om het evenement definitief geen vergunning te verlenen, of toestemming te geven voor gebruik van een andere locatie. Dat is de eerder genoemde locatie de Zuidpolder.

Wethouder Margo Stolk: “Het is een lastige afweging. De pas vastgestelde gebiedsvisie laat geen grootschalige evenementen toe in de Zuidpolder, maar hier gaat het om een eenmalig, kortdurend evenement. Daarnaast had de organisatie de voorbereidingen al helemaal rond en afgestemd met de gemeente, toen corona in 2020 roet in het eten gooide. Ik wil niet voorbijgaan aan de verwachtingen van de organisatie en een deel van onze inwoners die een kaartje hebben gekocht en zich na twee jaar uitstel verheugen op dit evenement.”

Vergunning bijna rond

Bij de organisatie van het evenement in 2020 was de vergunning voor de locatie in de Zuidpolder bijna rond, maar kon het door de coronacrisis niet doorgaan. Het jaar daarna diende de raadsfractie van Groen Links een motie in, die luidde dat de Zuidpolder geen geschikte locatie zou zijn voor grote dans- en muziekfeesten. De motie werd niet ingediend omdat de gemeente Barendrecht op zoek ging naar een andere, meer geschikte locatie voor het evenement Lekker & Live. De alternatieve locatie Stationstuinen is toen geschikt bevonden en vlak gemaakt.

Veranderde situatie

Inmiddels is de situatie veranderd. Vanwege bouwwerkzaamheden naast de beoogde locatie op de Stationstuinen, geluidsoverlast voor de aangrenzende woonwijk en problemen met bereikbaarheid voor hulpdiensten vanwege de wielerronde dat weekend, kan de gemeente voor deze locatie geen vergunning afgeven.

De hulpdiensten hebben aangegeven dat ze voor de locatie Zuidpolder geen belemmeringen zien, de Kleine Duiker bevindt zich niet binnen de geluiduitstraling van het podium, en de wielerronde en het Lekker & Live festival kunnen goed naast elkaar worden georganiseerd. Uit een onderzoek naar de mogelijke effecten op aanwezige natuurwaarden (Wet natuurbescherming) in 2020 door Bureau Stadsnatuur en een ‘Quick scan Lekker & Live Zuidpolder Barendrecht’ is gebleken dat het festival niet zal leiden tot overtredingen op de Wet natuurbescherming. Deze scan is ook dit jaar nog geldig. Binnenkort wordt – net als in 2020 – door de organisatie contact opgenomen met de Kleine Duiker, de begraafplaats en Polderzicht Tea & More voor nadere afstemming. Momenteel loopt de vergunningsprocedure en als door de organisatie aan alle voorwaarden kan worden voldaan, kan het evenement op deze locatie doorgaan. Het college van B&W wil in dat geval eenmalig een uitzondering maken op de nieuwe gebiedsvisie uit februari 2022.

Omwonenden goed informeren

De beoogde locatie is het grasveld in de Zuidpolder, tussen de Kleine Duiker en de Achterzeedijk. De organisator van het evenement zal omwonenden informeren, zodra de vergunning verleend is.