Ervaringsdeskundigen gezocht 

Adviesraad Barendrecht zoekt versterking
Adviesraad Barendrecht zoekt nieuwe leden

BARENDRECHT – De Maatschappelijke Adviesraad zoekt nieuwe leden en werkgroepleden die het gemeentebestuur kunnen adviseren over het sociaal beleid in Barendrecht.

De adviesraad is een formeel adviesorgaan van het College van Burgemeester en Wethouders en wordt in die rol gevraagd om vanuit het perspectief van inwoners, cliënten en doelgroepen mee te denken over het (voorgenomen) beleid.
Van (werkgroep)leden wordt verwacht dat ze breder dan alleen vanuit de eigen ervaring naar het gemeentelijk beleid kijken. Zij doen dit op vrijwillige basis.
Vier werkgroepen
De maatschappelijke adviesraad heeft vier werkgroepen: Jeugd(hulp) & Jongeren, Participatie & Inkomen, Toegankelijkheid & Inclusie en Zorg & Ondersteuning (Wmo). Zij vergaderen eens per zes weken over actuele onderwerpen.
Meer informatie
Voorzitter Arend Wesdijk: 0623431717, info@adviesraadbarendrecht.nlwww.adviesraadbarendrecht.nl