EVB helpt bezwaar maken tegen turbineplannen Binnenmaas

Politieke partij Echt voor Barendrecht (EVB) helpt inwoners van Barendrecht bezwaar te maken tegen turbineplannen in Binnenmaas. De partij vreest ernstige en blijvende aantasting van het algehele woon- en leefklimaat, wanneer vijf kolossale turbines verrijzen langs de Oude Maas. Maar de partij is strijdbaar, aldus woordvoerder Marius van den Berge: ,,Dit is nog lang geen uitgemaakte zaak en het is van belang dat zoveel mogelijk mensen hun afkeer kenbaar maken!”
Op de website van EVB is inmiddels een concept-inspraakreactie beschikbaar gesteld. Mensen kunnen die tot 8 mei printen en opsturen, of digitaal inzenden. Informatie en instructies zijn te vinden op www.echtvoorbarendrecht.nl/inspraakreactie