EVB tevreden: Draagvlak afschaffing burenbelasting

Barendrechts dagblad

Er is draagvlak in de Barendrechtse gemeenteraad voor het afschaffen van de zogenaamde ‘burenbelasting’. Maandagavond 13 juni vergaderde de commissie planning & control over het voorstel, dat op ruime steun kan rekenen.
Inwoners draaien jaarlijks op voor precariobelasting die gemeenten in de regio in toenemende mate opleggen aan nutsbedrijven, zoals Stedin. Stedin berekent deze belasting door aan al haar klanten, ongeacht in welke gemeente men woont. Eind vorig jaar stelde de fractie van EVB deze opmerkelijke praktijken aan de orde.
Het college heeft nu een voorstel aan de raad voorgelegd om, zolang dat nog kan, zelf ook precariobelasting te gaan heffen. Niet om de gemeentekas te spekken, maar om Barendrechtse inwoners volledig te compenseren voor wat zij jaarlijks betalen aan gemeenten in de regio: jaarlijks gemiddeld €28 per huishouden. Hoe en in welke vorm de compensatie zal plaatsvinden wordt bij de begrotingsbehandeling in november besloten.
Compensatie aan Barendrechters vindt EVB een goede zaak. ,,Laat Barendrechters niet opdraaien voor belastingen van buurgemeenten,” betoogde woordvoerder Joris Modderman. Op 28 juni wordt het onderwerp behandeld in de raadsvergadering.