EVB wil geactualiseerde zorgkaart voor Barendrechters

Barendrechts dagblad

De EVB vraagt het college om de zorgkaart te actualiseren en opnieuw te verspreiden. In september 2015 is de eerste Barendrechtse zorgkaart (op initiatief van EVB) huis- aan huis verspreid. De zorgkaart geeft inwoners van Barendrecht een overzicht waar zij met de vragen rondom zorg terecht kunnen. De zorgkaart was destijds een geheel nieuw hulpmiddel in een nieuwe situatie voor de inwoners van Barendrecht en de gemeente. Het huis- aan huis verspreiden van de kaart was bedoeld als garantie dat alle inwoners van Barendrecht bekend zouden raken mét- en indien nodig, gebruik zouden kunnen maken ván de zorgkaart.
Er zijn tussen de tijd van verspreiding van de kaart en nu, eind 2016, wellicht gegevens veranderd en/of nieuw bijgekomen, zoals het Klantcontactcentrum Sociaal domein.
EVB is vanwege mutaties in de gegevens, maar ook om zeker te weten dat alle inwoners van Barendrecht op de hoogte zijn en blijven van de gegevens op de zorgkaart, van mening dat het goed is om in het begin van 2017 een geactualiseerde zorgkaart wederom huis- aan huis te verspreiden.