Even voorstellen: Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie, en Lili Genee Pirayesh, oprichter Vullen of Voeden

Gemeente Barendrecht

Waarom is de gezondheidscampagne Bewust Barendrecht zo belangrijk?

Erik: “Per jaar overlijden er wereldwijd 5,3 miljoen mensen aan ziekten gerelateerd aan zitten, zoals suikerziekte type 2, hart- en vaatziekten, overgewicht en obesitas. Hoe mooi is het dat Barendrecht hét voorbeeld van Nederland wil worden op het gebied van het bestrijden van overgewicht/obesitas en lichamelijke inactiviteit!? Barendrecht zet zich in voor iedere leeftijdsgroep. Dat is al winst.”

Waar komt jullie drive vandaan om de strijd aan te gaan tegen
bewegingsarmoede?

Erik: “Sinds 2012 hebben we globaal te maken met een pandemie van bewegingsarmoede. De overheid blijkt niet in staat er echt iets aan te doen. Kinderen op school ieder half uur 3 minuten uit hun stoel laten komen om even door de klas te rennen en ondertussen een paar sommetjes op te lossen: dat zou al helpen. Maar het wordt niet landelijk, op grote schaal ingevoerd.” Lili: Qua voeding is Vullen of Voeden al 12 jaar met diverse ambassadeurs actief in sport- en schoolkantines met de oproep om meer te verbinden en samen te werken met maatschappelijke partners, bedrijven en retailers. Het is schrijnend dat de urgentie om bewegingsarmoede tegen te gaan landelijk onvoldoende wordt gezien. Gelukkig komt er steeds meer steun vanuit ambassadeurs, gemeenten, ondernemers en het bedrijfsleven. En daarom is de inzet in Barendrecht met partners en inwoners ook zo fijn.”

Welk inzicht willen jullie overbrengen met Bewust Barendrecht?

Erik: “Dat het heel goed mogelijk is om door de dag heen een meer gezonde leefstijl eigen te maken. En dat dit niet alleen vanuit het individu moet komen, maar dat de overheid ook moet meehelpen. Lili en ik hopen en verwachten dat het Barendrecht lukt om een gezonde leefstijl te bewerkstelligen, juist ook voor die mensen die het niet zelf voor elkaar krijgen. We zien de wil om daadwerkelijk aan de slag te gaan en verandering van omgeving en gedrag tot stand te brengen.”

Gemeente Barendrecht

van Gemeente Barendrecht https://ift.tt/HpJ38fm