”Geen betaald parkeren voor heilige koe”

Het CDA is fel tegen betaald parkeren in Barendrecht, zo meldt de fractie op de website. Voor het CDA staat voorop dat er veel betere opties zijn en het is nu ook niet noodzakelijk.

De afgelopen week heeft de gemeenteraad van Barendrecht de parkeernota vastgesteld. De parkeernota is een document voor de lange termijn waarin de doelstellingen en het parkeerbeleid van de gemeente Barendrecht worden vastgesteld. De nota geeft een doorkijk naar de toekomst van het parkeren in Barendrecht. Een van de onderdelen in de nota is het betaald parkeren. In de nota is aangegeven dat betaald parkeren in de toekomst niet uitgesloten is. Er zijn op dit moment echter geen concrete plannen voor betaald parkeren. De gemeenteraad heeft enkel het instrument niet willen uitsluiten aangezien de nota ook voor een lange periode leidend zal zijn.

Mocht de wethouder in de toekomst betaald parkeren in willen voeren dan zal het CDA trachten om betaald parkeren te voorkomen, aldus de fractie op haar website.