Gemeente Barendrecht wil landelijke inzet bij geluidsoverlast motorvoertuigen

Barendrecht
Barendrecht

BARENDRECHT (22 juli 2021) – Gemeente Barendrecht heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) gevraagd om een landelijke aanpak voor het verminderen van geluidsoverlast door motorvoertuigen.

Op diverse plaatsen in Barendrecht ervaren bewoners geluidsoverlast van motorvoertuigen. Barendrecht zet zich als gemeente in om deze overlast te verminderen, onder andere door het toepassen van stil asfalt, het plaatsen van geluidsschermen, campagnes voor bewustwording en handhaving.

De gemeente vindt inzet van de landelijke overheid nodig, ook gezien veel gemeenten met deze problematiek worstelen. Peter Luijendijk (wethouder Verkeer): “Het landelijk formuleren van strengere geluidsnormen en het aanscherpen van het wettelijke kader draagt bij aan een effectieve aanpak van de overlast. Als we dit probleem gezamenlijk aanpakken kunnen we de leefbaarheid voor onze inwoners verbeteren.”

Het college heeft aan het ministerie laten weten dat inwoners van Barendrecht veel overlast ervaren door het lawaai. De piekgeluiden van motoren en auto’s zorgen voor een schrikreactie wat het woongenot aantast, omdat het minder prettig is om buiten te verblijven of de ramen open te zetten. Inwoners hebben zich georganiseerd in lokale actiegroepen. De gemeente verkent samen met deze inwoners initiatieven om te komen tot minder geluidsoverlast door motoren. Daarnaast overlegt de gemeente met de politie en regionale partners over de mogelijkheden om handhaving effectiever te maken.