Gemeente houdt ‘Waar staat Barendrecht 2017 ondernemerspeiling’?

Op verschillende manieren hebben bedrijven met de gemeente Barendrecht te maken. Dit kunnen bijvoorbeeld aanvragen van vergunningen en ontheffingen, bedrijventerreinen of handhaving zijn. Om de dienstverlening van de gemeente goed te kunnen aanpassen op uw behoefte, vraagt de gemeente uw mening! Wilt u aangeven hoe u denkt over de gemeentelijke dienstverlening en op welke wijze deze zou kunnen worden verbeterd? Doe dan mee aan de ondernemerspeiling Barendrecht 2017

Om deze vragen te kunnen beantwoorden worden 1600 ondernemers uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek ‘Waar staat Barendrecht 2017 ondernemerspeiling’. Zij zijn willekeurig geselecteerd uit het ondernemersbestand van de gemeente Barendrecht. Het onderzoek loopt van 21 april tot 18 mei 2017. Barendrecht stelt het zeer op prijs als u meedoet met het onderzoek. Hoe meer ondernemers meedoen, hoe meer de gemeente op de resultaten kan vertrouwen. De resultaten worden gebruik om de dienstverlening te verbeteren. Daarnaast helpen de resultaten bij het nemen van besluiten over de bedrijfsomgeving van ondernemers.

Omdat ook andere gemeenten meedoen aan dit onderzoek, worden de resultaten vergeleken. Over de resultaten van: ‘Waar staat Barendrecht 2017 ondernemerspeiling’. Meer info via de website.