Groen licht voor De Stationstuinen 

Gemeente Barendrecht
Stationstuinen Barendrecht

Gemeenteraad besluit positief over financiering en Ontwikkelkader

De gemeenteraad heeft gisteravond groen licht gegeven voor de ontwikkeling van De Stationstuinen. Projectwethouder Peter Luijendijk is blij met dit besluit: “Dit betekent dat we verder kunnen met De Stationstuinen. We streven ernaar zo snel mogelijk te starten met bouwen. In de toekomst biedt deze nieuwe wijk ruimte aan 3200 woningen, waarvan 60% betaalbaar. Daarnaast is er ruimte voor nieuwe en bestaande bedrijven en voorzieningen voor alle Barendrechters.”

Om De Stationstuinen te kunnen ontwikkelen is een bijdrage van €25,9 miljoen euro nodig. De gemeenteraad besloot positief over het voorstel om 13 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de komende 10 jaar. Dit is een voorwaarde voor het verkrijgen van de subsidie Woningbouwimpuls van het Rijk voor de resterende 13 miljoen euro. Deze subsidie werd in december vorig jaar aan de gemeente Barendrecht toegekend. In de raadsvergadering stelde de gemeenteraad ook het Ontwikkelkader vast. Het voorstel om betaald parkeren in te voeren kon echter niet rekenen op een breed draagvlak. Het college heeft toegezegd de aanpassingen verder uit te werken in een plan van aanpak mobiliteit.

Start woningbouw in 2023

Binnenkort kan de samenwerkingsovereenkomst met de grootste ontwikkelaaar worden getekend. Daarna worden de procedures in gang gezet om de eerste bouwlocatie te realiseren. De verwachting is dat hiermee in 2023 de bouw van de eerste 300 woningen in De Stationstuinen kan starten.

Samen aan de slag

De Stationstuinen wordt voor een groot deel door grondeigenaren en andere initiatiefnemers ontwikkeld. Het Ontwikkelkader geeft gemeente, grondeigenaren en andere initiatiefnemers adviezen en randvoorwaarden om in De Stationstuinen woningen, infrastructuur en de openbare ruimte te ontwikkelen. Ook is het de basis voor planologische procedures, zoals het maken van een bestemmingsplan. Het Ontwikkelkader is gebaseerd op de Gebiedsvisie die in december 2020 werd vastgesteld.