Herdenking 4 mei 2022, Vrijheid in verbondenheid

Herdenking 4 mei
Herdenking 4 mei

Op woensdag 4 mei 2022, 77 jaar na de bevrijding, vindt er een herdenking plaats van de slachtoffers die sinds de 2e Wereldoorlog zijn omgekomen  tijdens oorlogen, gewapende conflicten en vredesoperaties. Ook wordt er stil gestaan bij hen die het leven lieten voor de bevrijding van ons land. ’s Morgens zal burgemeester Veldhuijzen om 10:00 uur bloemen leggen bij de gedenkplaquette op het NS Station, om 10:30 uur bij de Anne Frank-boom, 11:00 uur bij het monument in Smitshoek, 11:30 uur  bij het monument bij de voormalige Barendrechtse brug en om 12:00 uur op de begraafplaats aan de Scheldestraat waar graven zijn van Barendrechtse oorlogsslachtoffers en het graf van de omgekomen Australische piloot Jack Dawson Green.

Het monument bij de voormalige Barendrechtse brug zal in september van dit jaar worden overgebracht naar de andere zijde van de rivier.  Om de band met de Hoeksche Waard te onderstrepen, immers dat is de plaats waar de Australische piloot is omgekomen,  zal burgemeester Aptroot van de Hoeksche Waard aanwezig zijn bij de kranslegging bij het monument bij de voormalige Barendrechtse brug en op de begraafplaats.

Herdenkingsbijeenkomst
Om 19:00 uur organiseert de Stichting 4 mei herdenking Barendrecht een herdenkingsprogramma in de Dorpskerk. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom. Tijdens de bijeenkomst zal er worden gesproken door burgemeester Veldhuijzen, kinderburgemeester Demi Kroonen en Johan Dam, er zullen declamaties zijn en samenzang. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door de Big Band Barendrecht o.l.v. Jeroen van der Hoff . Het orgel zal worden bespeeld door Johan Sonneveld.

Doormanplein
Tijdens het luiden van de klok, een traditie ontstaan in het jaar van de bevrijding zal burgemeester Veldhuijzen namens de Gemeente Barendrecht een krans leggen bij het verzetsmonument op het Doormanplein. Na het signaal taptoe door trompettist Marcel Schoonen, zal om 20:00 uur twee minuten stilte in acht worden genomen. Na het zingen van het Wilhelmus worden er verschillende bloemstukken en kransen gelegd o.a. door vertegenwoordigers vanuit Australië, Nederlandse strijdkrachten en verschillende comités.   Ook inwoners van Barendrecht kunnen dan bloemen leggen bij het monument.

Tijdens de ceremonie bij het monument worden door het Harmonieorkest van de Harmonievereniging Barendrecht o.l.v. Jan Noothout, koralen en passende muziek gespeeld.

Verder zullen de verschillende scoutinggroepen van Barendrecht hun medewerking verlenen