Heroes of The Cruyff Courts weer van start!

NIET MEER GEBRUIKEN> OUD LOGO
Kijkopwelzijn
Heroes of The Cruyff Courts
Heroes of The Cruyff Courts

De Buurtsportcoach van KijkopWelzijn start op 24 september 2021 de cursus Heroes of The Cruyff Court. Hierin leren 8 jongeren vanaf 13 jaar de vaardigheden om een sporttoernooi te organiseren voor kinderen uit Barendrecht.

Onder leiding van een Cruyff Coach en een Buurtsportcoach organiseert KijkopWelzijn op woensdagmiddag 20 oktober in de herfstvakantie een evenement waar iedereen trots op kan zijn. Vier tot zes weken komen de “Heroes” samen in BLOK0180 in Barendrecht waar ze aan de slag gaan met de verschillende onderdelen van de organisatie. Jongeren leren op deze manier zelfstandig een evenement te organiseren dat van maatschappelijke waarde is. Het zorgt voor saamhorigheid in de buurt en verbindt kinderen uit Barendrecht, ouders en belangstellenden met elkaar doordat zij samen op een plek komen en leuke, leerzame activiteiten organiseren. Hierbij gaan we de samenwerking aan met het basis- en het voortgezet onderwijs. Heroes of The Cruyff Court is een participatieproject wat onderdeel uitmaakt van de Alliantie Preventief Jeugdbeleid.

Na het succesvol organiseren van het evenement ontvangen de jongeren een landelijk erkend certificaat. Meedoen? Stuur een mail naar: buurtsportcoach@kijkopwelzijn.nl