Informatieve borrel over vernieuwingen in de Dorpskerk van Barendrecht

Dorpskerk barendrecht
Dorpskerk Barendrecht

Al 510 jaar staat de Dorpskerk van Barendrecht in het hart van de plaatselijke gemeenschap. Door verschillende restauraties verkeert de kerk in een uitstekende staat. Bovendien investeert ‘het oudste huis van Barendrecht’ in de toekomst. Daarover willen de Vrienden van de Dorpskerk vertellen tijdens een informatieve borrel op maandag 20 februari 2023.

Tijdens een borrel in de noordbeuk van de kerk wordt verteld over de restauraties die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. Zo zijn onder meer de 17-eeuwse preekstoel en het torenuurwerk gerestaureerd. Daarbij werd ontdekt dat Barendrecht één van de oudste torenuurwerken van het land heeft.

De restauraties werden mede mogelijk gemaakt door steun van de Vrienden van de Dorpskerk. Zo werd er in 2018 met een diner bij kaarslicht 18.000 euro ingezameld voor de restauratie van het uurwerk en de luidklok.

Na het uitbrengen van een toast op het afronden van de restauraties, kunnen bezoekers zien hoe de noordbeuk afgescheiden kan worden van de rest van de kerk. Tenslotte is er aandacht voor het energiegebruik in het 510 jaar oude gebouw. Er zijn plannen om de kerk duurzamer te maken. De bezoekers krijgen ook een rondleiding door de kerk.

Aanmelden

De borrel wordt op maandag 20 februari 2023 gehouden van 17.00 uur tot circa 19.00 uur en is bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor de Dorpskerk. Bezoekers wordt gevraagd om zich vooraf aan te melden via het volgende e-mailadres: a.vd.lee@hotmail.com. Burgemeester Govert Veldhuijzen en oud-burgemeester Jan van Belzen hebben al toegezegd aanwezig te zijn.

De toegang is gratis. Na afloop is er gelegenheid voor een vrije gift. Omdat het onderhoud van de kerk ook in de komende jaren veel geld zal kosten, zijn giften nog steeds broodnodig.

Stichting

De Stichting Vrienden van de Dorpskerk zet zich sinds 1997 ervoor in om het monumentale kerkgebouw te behouden voor komende generaties. Rabobank: NL 38 RABO 03553.62.945 t.n.v. stichting Vrienden Dorpskerk Barendrecht

Zie voor meer informatie:

www.vriendendorpskerkbarendrecht.nl

foto: De Dorpskerk van Barendrecht.