Inloopavond over doorontwikkeling Botter-locatie

Het college wil de Botter-locatie (Botter 135, voormalige locatie Focus Beroepsacademie) ontwikkelen tot woonlocatie met onder andere levensloopbestendige woningen. Momenteel wordt gewerkt aan een gebiedsvisie. In de gebiedsvisie worden de randvoorwaarden voor onder andere stedenbouw, wonen, groen en parkeren geformuleerd. De gebiedsvisie is naar verwachting voor de zomervakantie 2017 gereed.

Vragen
Indien u specifieke vragen heeft met betrekking tot de Botter-locatie dan kunt u contact opnemen met Daniël Amesz of Babet Monsma via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 14 0180.

Nieuwsbrief
Graag houdt de gemeente de belangstellenden via een (digitale) nieuwsbrief op de hoogte van het proces rondom de ontwikkeling van de Botter-locatie. U kunt zich hierop abonneren door een e-mail te sturen naar: a.bijl@bar-organisatie.nl onder vermelding van digitale nieuwsbrief Botter-locatie.

Inloopavond
Op 12 april 2017 vindt een 2e informatiebijeenkomst plaats in de hal van het gemeentehuis. Dan presenteert  de ideeën voor de gebiedsvisie in de vorm van schetsontwerpen, gekoppeld aan mogelijke vormgeving en situering (indeling van de locatie). U krijgt vanzelfsprekend ook de gelegenheid vragen te stellen. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en eindigt uiterlijk om 21.30 uur. Aanmelding hiervoor is gewenst. Meld u daarom aan via a.bijl@bar-organsiatie.nl en geef daarbij aan met hoeveel personen u aanwezig bent.