Jan van Belzen opteert voor samenscholingsverbod

De gemeenteraad heeft het programmaplan ‘Hart van Carnisselande’ vastgesteld. Het doel van dit programma is meer eenheid in het hart van Carnisselande. De kernboodschap van het programmaplan is ‘Het creëren van een aantrekkelijk centrum in Carnisselande met een mix van voorzieningen, bestaande uit het Middeldijkerplein, Carnisse Veste en het Havenhoofd. Dit wil de gemeente bereiken door in te zetten op de kracht van het sociale kapitaal in de wijk, te faciliteren om ideeën en initiatieven van bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers mogelijk te maken.’
In de gemeenteraadsvergadering gisteravond sloot Jan van Belzen (foto) zelfs niet uit om
als dat nodig is een samenscholingsverbod in te stellen op het Middeldijkerplein.
Grote groepen jongeren veroorzaken hier overlast met vechtpartijen, lawaai en er zou zelfs in drugs worden gehandeld.