Jos Vis eerste ambassadeur van KV Vitesse

Jos Vis met voorzitter Willem Booij
Jos Vis met voorzitter Willem Booij

De korfbalsport levert ons wekelijks mooie sport en prachtige verhalen op. Maar om dit week na week te kunnen realiseren met elkaar èn om onze mooie club krachtig zichtbaar te laten zijn binnen Barendrecht met een positief imago, willen wij samen met onze nieuw aan te stellen Vitesse ambassadeur nog meer doen om dit imago te behouden en te versterken.

Het gedachtengoed dat korfbal ‘fair’, sociaal, sportief en inclusief is, is iets om trots op te zijn en wat vooral zoveel mogelijk zichtbaar gemaakt zou moeten worden in onze gemeente Barendrecht. Het is tenslotte de kracht van korfbal in het algemeen en van Vitesse in het bijzonder!

Die zichtbaarheid willen we samen met een club ambassadeur gaan bewerkstelligen. De ambassadeur wordt gevraagd en ongevraagd ingezet om te werken aan het promoten van een sociaal, inclusief en sportief Vitesse. De ambassadeur draagt samen met de club en het bestuur deze boodschap uit in ons dorp en kan binnen de club ingezet worden bij promotionele activiteiten.

Onze ambitie om Vitesse te promoten als de sportieve magneet van Barendrecht moet de sportieve waarden en krachten van korfbal als sport en Vitesse als club in Barendrecht versterken, zowel intern als extern. Wat daarbij de aanpak wordt, zal met de ervaring, inbreng en inzet van de ambassadeur vorm gaan krijgen.

Wat speelt er in Barendrecht? Welke kansen zijn er om onze club te promoten? Wat is de blinde vlek van het bestuur op gebied van promotie? Zomaar wat zaken waarmee de ambassadeur van Vitesse zich de komende periode bezig zal gaan houden.

De eerste ambassadeur die zich graag wil inzetten voor onze club in deze prachtige, uitdagende en belangrijke rol is een Barendrechtse bekendheid en persoonlijkheid. Een man met een ruime ervaring op sportgebied als speler, trainer, bestuurder en vrijwilliger. Een man met een groot hart voor sport in het algemeen en onze club Vitesse in het bijzonder, een graag geziene gast in de Barendrechtse samenleving met een enorm sportief, sociaal en maatschappelijk netwerk.

Het bestuur van KV Vitesse is dan ook uitermate trots om als allereerste ambassadeur van onze club Jos Vis aan te stellen. Jos zal zich met inzet en passie aan ons verbinden en samen met ons werken aan de doelen van de club samengevat in de leus: Vitesse, de sportieve magneet van Barendrecht!