KijkopWelzijn petitie: Het hart van Barendrecht spreekt

Tonia Ruybroek en jongerenwerker Steven Schaap met al een aantal handtekeningen tijdens de afgelopen editie van 'The Hunt'. Foto: Daphne Plaizier

De petitie van KijkOpWelzijn met daarin de oproep om niet op hen te bezuinigen, heeft uiteindelijk de 3717 handtekeningen behaald. Daarnaast hebben 1400 van hen ook een boodschap achtergelaten waarmee ze hun steun voor KijkOpWelzijn laten blijken. Tonia Ruybroek, de directrice, laat weten dankbaar te zijn voor het aantal behaalde handtekeningen en ze hoopt hiermee de bezuinigingen tegen te kunnen gaan.

Tijdens de commissievergaderingen werd duidelijk dat de commissieleden de voorgestelde bezuinigingen te ingrijpend vonden en onvoldoende onderbouwd. Alle fracties spraken zich uit tegen de maatregel. De directeur-bestuurder van KijkopWelzijn, Tonia Ruybroek, heeft inmiddels twee constructieve gesprekken gevoerd met de plaatsvervangend wethouder Stolk over de achtergrond en het komende proces.

KijkopWelzijn hoopt dat de gemeenteraad snel een besluit neemt over de bezuinigingen, waarbij ze rekening houden met de noden van de inwoners en het belang van goed werkgeverschap. De organisatie blijft in goed overleg met de gemeente om tot een positieve uitkomst te komen en de continuïteit van hun diensten te waarborgen. De beraadslaging over de mogelijke bezuinigingen zijn echter uitgesteld tot na de zomer.

Tonia Ruybroek en jongerenwerker Steven Schaap met al een aantal handtekeningen tijdens de afgelopen editie van ‘The Hunt’. Foto: Daphne Plaizier