Margo Stolk (EVB) en Miranda de Hoop beëdigd tot wethouder

Beediging wethouder Miranda de Hoop

 BARENDRECHT –  Margo Stolk van de fractie Echt voor Barendrecht (EVB) en Miranda de Hoop, die door de gemeenteraad extern is geworven, zijn tijdens de extra gemeenteraadsvergadering van 12 mei beëdigd als wethouders van het college 2022-2026 in Barendrecht.  Ze maken daarmee het college compleet. Dat bestaat verder nog uit de wethouders  Dirk Vermaat en Lennart van der Linden van de EVB en burgemeester Govert Veldhuijzen.

Margo Stolk was tot haar beëdiging werkzaam als manager Dienstverlening bij de gemeente Nissewaard. Miranda de Hoop was tot haar beëdiging projectleider Gemeenschappelijke Regeling Jeugdzorg Rijnmond. Beide wethouders ronden in de komende weken hun werkzaamheden voor hun huidige werkgever af. Miranda de Hoop woont niet in Barendrecht, maar is van plan zich hier te vestigen. De gemeenteraad verleent haar voor maximaal één jaar ontheffing van de eis dat zij in de gemeente Barendrecht woonachtig moet zijn.

Verdeling portefeuilles

Nu het college met vier wethouders en de burgemeester voltallig is, is ook de verdeling van de portefeuilles definitief vastgesteld. Burgemeester Govert Veldhuijzen is verantwoordelijk voor algemene bestuurlijke zaken, OOV, Brandweer, Intergemeentelijke samenwerking, Internationale betrekkingen, Kabinetszaken en Ondermijning. Wethouder Lennart van der Linden heeft de portefeuille Financiën, Ruimtelijke Ordening, Recreatie, Integrale veiligheid, Milieu en Economie. Onder de verantwoordelijk van wethouder Dirk Vermaat vallen Afval, Buitenruimte, Verkeer & Vervoer, Wijken en bewonersinitiatieven, Monumentenzorg, Volkshuisvesting en Dierenwelzijn. Wethouder Margo Stolk is de komende vier jaar verantwoordelijk voor de BAR-organisatie, Communicatie en Dienstverlening, Onderwijs, Maatschappelijk vastgoed, Sport en Kunst- en cultuurevenementen. Wethouder Miranda De Hoop gaat aan de slag met Zorg & Welzijn, Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Vier wethouders

EVB was de grote winnaar van de gemeenteraadverkiezingen van 16 maart 2022. De fractie heeft met twintig zetels een absolute meerderheid. Het eerste voorstel dat EVB heeft gedaan was het verkleinen van het college van zes naar vier wethouders. De gemeenteraad heeft hiermee ingestemd.  De EVB heeft drie wethouders binnen haar eigen fractie gevonden. Voor de post van wethouder Sociaal Domein heeft de gemeenteraad een externe sollicitatieprocedure in gang gezet. Uit de verschillende sollicitanten is Miranda de Hoop geselecteerd.

Beediging wethouder Margo Stolk

 

Beediging wethouder Miranda de Hoop