Natuurvereniging De Carnisse Grienden viert 50-jarig jubileum

In 1971 verenigden een aantal bezorgde burgers zich in het actiecomité “Red de Carnisse Grienden” met als doel het opspuiten van het natuurhistorische griendengebied langs de Oude Maas met giftig havenslib te voorkomen. Op 7 maart 1972 werd vanuit dit comité natuurvereniging “De Carnisse Grienden” opgericht, die dit jaar haar 50-jarig bestaan viert.

Sindsdien heeft de vereniging zich tot doel gesteld om het natuurhistorisch landschap in de polders en grienden in Midden IJsselmonde en langs de Oude Maas te beschermen en/of te herstellen. Daarnaast is zij actief met het bevorderen van belangstelling in en kennis over de natuur en het oude cultuurlandschap.

Om de verenigingsdoelen te bereiken, heeft de vereniging namens haar meer dan 500 leden intensief contact met allerhande overheden (gemeenten, provincie, NRIJ) en instellingen zoals Staatsbosbeheer en Zuid-Hollands Landschap. Zienswijzen worden ingediend, er wordt gelobbyd, er wordt ingesproken tijdens raadsvergaderingen. Daarnaast wordt er jaarlijks een groot aantal (natuur)activiteiten georganiseerd.

In al die 50 jaren heeft “De Carnisse Grienden” zich met een groot aantal dossiers beziggehouden. Te denken valt aan het onderhoud en beheer van de Rhoonse & Carnisse Grienden en Klein Profijt, de plaatsing van windmolens, de herinrichting van de Johannapolder, de sanering van de Stort (bij de Rhoonse Jachthaven) en natuurlijk de herinrichting van het Buijtenland van Rhoon. Dit gebied dient als natuurcompensatie voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte en de herinrichting moet leiden tot meer ruimte voor natuur, recreatie en natuur inclusieve landbouw met als doel om een vooraf vastgesteld streefbeeld te bereiken. In dit streefbeeld staat vermeld welke flora en fauna terug moeten keren in het polderlandschap.

Het feit dat De Carnisse Grienden al 50 jaar bestaat en nog springlevend en volop actief is, willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op 14 mei 2022 wordt een groot aantal activiteiten georganiseerd. Hierbij moet je denken aan de volgende activiteiten:

  • Rondvaarten met het schip de Fram over de Oude Maas en langs de grienden;
  • Rondleidingen door grienden en polders onder leiding van een gids;
  • Er zijn diverse fiets en wandelroutes beschikbaar;
  • Een Kabouterpadwandeling met knapzak door de Johannapolder voor de kleinste jeugd;
  • Er kunnen vogelhuisjes in elkaar worden geknutseld;
  • Schminken;
  • Een fotowedstrijd met prijzen (zie eerdere communicatie hierover);
  • Voorlichting over het ontstaan en beheer van de grienden;
  • Demonstraties van een imker;
  • Een receptie voor leden en genodigden in restaurant Abel (inclusief lezing van Ed Aldus);

Al deze activiteiten worden vanuit ons verenigingsgebouw De Kopstoof (nabij de ingang van de Rhoonse jachthaven, tegenover het zwembad) georganiseerd. De activiteiten starten vanaf 12.00 uur en duren tot 16.00 uur waarna voor leden en genodigden een receptie wordt gehouden in Grand Café Restaurant Abel (gelegen tegenover ons verenigingsgebouw De Kopstoof).

We nodigen iedereen uit om ons mooie jubileum mee te komen vieren en deel te nemen aan een of meerdere activiteiten.