Nieuw bestuurslid voor Lokaal fonds voor Barendrecht

Het Lokaal fonds voor Barendrecht heeft een nieuw bestuurslid mogen verwelkomen: Robert Maurik. Robert gaat zich richten op fondsenwerving. Overige bestuursleden zijn Peter Jongenotter (voorzitter), Tanja de Jonge (penningmeester), Jannie de Vlaam-van Dijk (coördinator) en Babs Mouton (communicatie).

Link met ondernemen
Robert Maurik is manager Private Banking bij de Rabobank IJsselmonde en heeft vanuit die hoedanigheid grote affiniteit met Barendrecht. Peter Jongenotter is blij met de versterking: ,,Robert heeft een een duidelijke link met ondernemen, en dat komt ons als ambitieus fonds goed van pas. Dat blijkt ook wel weer uit onze deelname op 11 mei aan het symposium ‘MVO: Kansen voor Barendrecht.”

Diversiteit in initiatieven
Het Lokaal fonds voor Barendrecht biedt ondersteuning aan een diversiteit aan projecten op het brede gebied van educatie, cultuur, sport en recreatie, natuur en milieu en de sociale en gezondheidszorg. Het Lokaal fonds voor Barendrecht is daarbij een verbinder tussen diverse partijen. De bijdrage vanuit het fonds bestaat niet altijd alleen maar uit een geldbijdrage, maar vaak ook uit het koppelen van partijen uit het uitgebreide netwerk aan een initiatiefnemer.