Nieuwsbrief Hart van Barendrecht 29 januari 2022

Nieuwsbrief Hart van Barendrecht, 29 januari 2022

Gasprijs

De prijs van het gas was nog nooit zo hoog in ons land. De oorzaken die genoemd worden zijn de corona-crisis maar ook dat men Groningen gaat stoppen en nu al aan het afbouwen is. Door corona is er niet alleen een achterstand in de productie van spullen maar de vraag is toegenomen en ook veranderd. Mensen gaan veel minder op vakantie en besteden dat geld aan hun woning. Bij de klus-bedrijven is het drukker dan ooit. Deze veranderingen spelen niet alleen in ons eigen landje, maar door de pandemie, op wereldschaal. Mensen klagen dat hun maanbedrag omhoog wordt bijgesteld van 200 naar 400 euro en komen daardoor financieel in de problemen en de nieuwe regering overweegt een tegemoetkoming in die hoge kosten. Wat veel mensen niet beseffen is dat het gas extra duur wordt gemaakt doordat we de helft aan belasting moeten betalen aan de overheid. De gasprijs wordt bepaald op de “wereldmarkt” en die stijgt, maar onze overheid legt daar nog een paar soorten belastingen bovenop, met namen zoals ‘energiebelasting’ en ‘opslag duurzame energie’ en natuurlijk btw, over het geheel. Het pijnlijke is dat die belastingen als percentage boven op de marktprijs komen. Dus als die marktprijs zo hard stijgt, stijgt de belasting op het gas even hard mee en voor de consument is dat dus dubbel pijn. Bij de benzine doet de overheid hetzelfde, eerst wordt er een percentage zogenaamde accijns op gelegd (is gewoon ander woord voor belasting) en over het totaal dat dan ontstaat
wordt nog eens 21% btw berekend, dus belasting over belasting. Waarom niet gewoon een vast bedrag per liter of per kubieke meter gas?
De brandstof is in ons land het duurst van de hele wereld en het gevolg is uiteraard dat onze lokale economie daardoor op flinke achterstand staat. Onze benzine is bijna drie keer zo duur als in de VS. Onze producten exporteren wordt daardoor lastiger. In onze buurlanden is de benzine aanzienlijk goedkoper. Het gevolg is dat een grote groep mensen, zeg maar de onderklasse, buiten de boot valt en geen werk kan vinden. De vraag is waarom die belasting een percentage van de marktprijs moet zijn? Dit is bedacht door de regering van CDA, VVD, PvdA en D66. Die spinnen daar garen bij want zo is de staatskas lekker vol en kunnen ze mooi weer spelen. De meeste mensen hebben dat toch niet in de gaten. GroenLinks is een apart verhaal, die willen de benzineprijs het liefst op 5 euro per liter of helemaal op rantsoen. Deze praktijk lijkt op de Toeslagenaffaire, ze maken de wetten en regels en hoe het door de bevolking wordt ervaren en beleefd, ontgaat ze volkomen. Duizenden mensen financieel in de penarie, maar niemand van die partijen die het wist. Binnenkort komt er een tweede uitgebreid onderzoek naar de Toeslagenaffaire, dan gaan we dat alles nog eens opnieuw aanschouwen. De ‘Lodewijken, Diederikken en Alexanders’ zullen het opnieuw komen vertellen, dat ze van “niks wisten”. De conclusie is niet te ontwijken: het boeit ze geen snars. De komende verkiezingen kunnen wel eens heel anders gaan eindigen dan verwacht.

Wilt u reageren? Dat kan per e-mail: hartvanbar@gmail.com.
Binnenkort in een volgende Hart van Barendrecht Nieuwsbrief: “De glazen bol van de gemeentepolitiek”