Ook bij Smitshoek veel vragen van verontruste ouders

Barendrechts dagblad

Naar aanleiding van de documentaire van Zembla op woensdag 5 oktober over het vermeende gevaar van kankerverwekkende stoffen in het rubbergranulaat op kunstgrasvelden zijn er vragen van verontruste spelers en ouders bij voetbalvereniging Smitshoek binnen gekomen. VV Smitshoek licht op de eigen website toe hoe het met deze kwestie om gaat:

,,De veiligheid en gezondheid van onze spelers staat voorop. Zeker daar waar het gaat om de jeugd willen we geen risico’s nemen. We volgen in deze kwestie de richtlijn van de KNVB en het onderzoek van de RIVM. Zolang de KNVB geen negatief advies uitbrengt over het spelen op kunstgrasvelden met rubbergranulaat zullen wij de wedstrijden gewoon door laten gaan. We zullen contact opnemen met de Gemeente om te kijken of verder onderzoek naar de vermeende gezondheidsrisico’s gewenst is. Vooralsnog blijven we de kunstgrasvelden gebruiken voor trainingen en wedstrijden. Uiteraard houden we de kwestie nauwlettend in de gaten. Indien de KNVB haar standpunt wijzigt of als nieuw onderzoek uitwijst dat er gezondheidsrisico’s kleven aan het voetballen op rubbergranulaat zullen we direct actie ondernemen.

Hier een aantal vragen die door de KNVB reeds zijn beantwoord:
Is de KNVB voorstander van kunstgras?
De KNVB wil dat iedereen op een gezonde en veilig manier kan voetballen. Zowel op natuurgras als kunstgras, die keuze is vrij aan een vereniging. Zolang de velden maar voldoen aan de wettelijk vastgelegde veiligheidsnormen en aan de speltechnische eisen van de KNVB en NOC*NSF.

Zijn rubberen korrels een risico voor de gezondheid?
De rubberen korrels in kunstgrasvelden moeten voldoen aan wettelijke normen. Dat geldt ook voor andere rubberen producten in de maatschappij, waaronder fopspenen, speelgoed en telefoonhoesjes. De KNVB vertrouwt op de expertise en onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is het kennisinstituut dat in opdracht van de overheid zich ontfermt over de volksgezondheid in Nederland. Het RIVM heeft op basis van meerdere onderzoeken vastgesteld dat er bij het sporten op met rubberkorrels ingestrooide kunstgrasvelden geen gezondheidsrisico is te verwachten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen als PAKs, weekmakers en nitrosaminen.

Wat is rubbergranulaat?
Rubbergranulaat is fijngemalen rubber. Dit wordt veelal gemaakt van oude rubberproducten zoals versnipperde autobanden. Producten als rubbertegels en rubberen vloerbekleding worden ook hiervan gemaakt.

Kan er nog steeds op kunstgras worden gevoetbald?

Ja. De KNVB richt zich op de feitelijke advies en informatie van het RIVM. De onderzoeken die er door RIVM zijn gedaan, wijzen uit dat er geen gezondheidsrisico’s zijn voor sporters. Zembla stelt dat de opzet van de onderzoeken onvoldoende zekerheid biedt om die conclusie te kunnen stellen. Hoewel er geen wetenschappelijk bewijs is dat aantoont dat rubberen korrels kankerverwekkend zijn, levert meer onderzoek meer informatie op. Dat draagt bij aan meer zekerheid over de veiligheid en gezondheid op de Nederlandse velden voor de sporters.

Waar moet ik zijn als ik vragen heb over het kunstgrasveld waar ik op voetbal?
Voetballers en verenigingen die vragen hebben over kunstgrasveld waar ze op voetballen, kunnen terecht bij de leverancier van het kunstgras of bij de gemeente. Dat zijn partijen die over het algemeen betrokken zijn bij de aanleg van de velden, en vragen hierover kunnen beantwoorden.

Voor meer vragen refereren we naar de pagina op de website van de KNVB specifiek over dit onderwerp:
http://www.knvb.nl/nieuws/organisatie/berichten/20742/kunstgras-en-rubbergranulaat-vragen-en-antwoorden