Oproep RET aan gemeenten: zet vol in op OV, fiets en deelvervoer

Foto door Rick Keus

Rotterdam, 18 februari 2022 – In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen roept de RET gemeenten in het vervoersgebied op om vol in te zetten op OV, fiets en deelvervoer. Maurice Unck, algemeen directeur van de RET: “Vervoermiddelen met een beperkt ruimtebeslag en zonder uitstoot hebben de toekomst in grootstedelijk gebied. Ze versterken de bereikbaarheid, jagen economische groei aan en helpen bij het halen van de klimaatdoelstellingen. De nieuwe collegeprogramma’s zijn dé mogelijkheid om daar vanuit de gemeente invulling aan te geven.”

Volgens de RET zijn juist OV, fiets en deelvervoer zo belangrijk omdat de regio-Rotterdam een enorme groei te wachten staat. Alleen al in Rotterdam komen er 50.000 woningen bij. In de hele MRDH-regio loopt dat op tot 240.000. Unck: “Dan zit je al snel op twee keer een stad als Groningen. Om al die mensen een fijne plek te bieden om te wonen, te werken en te recreëren, is het van belang om verder te verdichten en te investeren in de openbare ruimte. Daar hoort schoon vervoer bij, met een beperkt ruimtebeslag. De auto waar het moet, alternatieven waar het kan.”

Ondanks de coronabezuinigingen werkt de RET zelf elke dag hard om het vervoer aantrekkelijker te maken, onder meer door verbeteringen door te voeren in de reisapp en door de samenwerking op te zoeken met deelvervoerders. Daarnaast zet het bedrijf dit jaar de eerste stappen op het gebied van betalen met de bankpas en de smartphone.

 

Grote afhankelijkheid van landelijke en regionale overheid

Voor verbeteringen in het aanbod is de RET voor een groot deel afhankelijk van landelijke en lokale overheden. Unck: “Na de buitengewoon pijnlijke bezuinigingen van de afgelopen jaren bieden de gemeenteraadsverkiezingen een belangrijke kans om vooruit te kijken. Want iedereen is het erover eens dat het OV in en om de stad ondanks de coronadip een stevige groei staat te wachten. Daar moeten we ons tijdig op voorbereiden.”

Opvallende punten uit de oproep:

 

  • De RET vraagt gemeenten zich in te zetten voor behoud van goed en comfortabel OV. Dat betekent samen optrekken richting het Rijk voor een goed vervolg op de huidige coronasteunregeling. Zo kan een nieuwe bezuinigingsronde en verdere uitdunning van de dienstregeling worden afgewend. Maar ook: niet verder bezuinigen op OV-surveillanten en zorgen dat er voldoende woonruimte is voor bestuurders, chauffeurs, conducteurs en BOA’s van de RET.

  • De RET roept gemeenten op om bij te dragen aan schoner en slimmer OV. Onder andere door zich hard te maken voor betere overstaphubs, sneller OV en zero emissie bussen. Ook roept de vervoerder gemeenten op om gratis OV voor kinderen en ouderen (indien van toepassing) in stand te houden. Dat jaagt het OV-gebruik verder aan.

  • De RET vraagt gemeenten om mee te helpen aan een sterker OV-netwerk, o.a. door in te zetten op hoogwaardige buslijnen, snellere tramverbindingen en meer capaciteit voor de metro. Daarnaast pleit de RET voor een volwaardige metroverbinding tussen Kralingen en Rotterdam-Zuid: deze draagt veruit het meest bij aan de verdichting en sociaaleconomische integratie van Noord en Zuid. Indien nodig worden daarvoor de Enecogelden aangewend. 

     

    Foto door Rick Keus