Oproep van Vluchtelingenwerk in Hart voor Barendrecht

Hart voor Barendrecht
Hart voor Barendrecht
Anne Kooiman

Op dinsdag 18 januari 2022 zijn coördinator Anne Kooiman en een vrijwillig begeleider van Vluchtelingenwerk Nederland in Barendrecht te gast in het Exxact radioprogramma Hart voor Barendrecht. Vluchtelingenwerk heeft behoefte aan meer vrijwilligers. Dat heeft meerdere oorzaken: sinds 1 januari 2022 verandert de wet inburgering en zijn alle nieuwkomers verplicht mee te doen met het inburgeringstraject. Tevens verwacht vluchtelingenwerk dat er in 2022 meer statushouders gehuisvest gaan worden in Barendrecht dan de afgelopen jaren omdat er meerdere nieuwbouwprojecten lopen. Het snel vergroten van het netwerk is een pijler van deze nieuwe wet.
Voor verschillende taken worden vrijwilligers gezocht:
1. Huisvestingbegeleiders. Eén week voor de verhuizing plaatsvindt worden zij gevraagd om te helpen met het inrichten van het huis, de verhuizing, helpen met het invullen van formulieren m.b.t. de verhuizing.
2. Maatschappelijke begeleiders: Hoogste prioriteit is integratie. Wekelijks wordt aan één onderwerp gewerkt. Verder helpen met papier- en regelwerk m.b.t. onderwijs, nutsvoorzieningen, uitkering, belasting etc. op kantoor van Vluchtelingenwerk. Duur van dit traject is afhankelijk van de situatie, maar minimaal 9 maanden en neemt een halve tot een hele dag per week in beslag.
3. Taalcoaches. Zij gaan een half jaar lang 2 uur per week met nieuwkomers oefenen met taal, thuis of in de bibliotheek.
4. Buddy’s voor project Goede buur. Nieuwkomers kennis laten maken met organisaties in Barendrecht. Samen op pad gaan.
Voor de eerste drie vormen van begeleiding biedt Vluchtelingewerk een training aan.
In deze uitzending geven de mensen van Vluchtelingenwerk meer uitleg over hoe Vluchtelingenwerk omgaat met de  groeiende vraag naar begeleiders in Barendrecht en de inhoud van het trainingsprogramma om begeleider te worden.
Tevens vertelt de ervaren begeleider over het zijn of haar motivatie om dit werk te doen en hoe het in de praktijk werkt.

Het radioprogramma Hart voor Barendrecht is iedere dinsdagavond tussen 19.00 tot 20.00 uur te beluisteren bij Exxact Barendrecht. Zij is te ontvangen op FM 106.4MHz in de ether, via internet op www.exxact.nl. Voor meer informatie over Hart voor Barendrecht of het na beluisteren van een uitzending zie: www.hartvoorbarendrecht.nl