Optie Vaanplein voor windmolens waarschijnlijk geschrapt

Barendrechts dagblad

Naar aanleiding van gewijzigde ruimtelijke plannen door de Provincie Zuid-Holland heeft het CDA Barendrecht vragen aan het college van B en W gesteld over de windmolenlocatie Vaanplein. Op basis van deze weergave zou de potentiële locatie rondom het Vaanplein bij Barendrecht zijn geschrapt. Een reden voor het CDA om hier vragen over te stellen. Dt zou namelijk betekenen dat het aantal van drie locaties wordt teruggebracht naar twee: langs de Oude Maas en bij Bedrijventerrein Oost.

Het CDA heeft naar aanleiding hiervan volgende vragen:
1. Is de actualisering 2016 bekend bij het college?
2. Klopt het dat de locaties Vaanplein en het bedrijventerrein-Oost worden
geschrapt als potentiële locatie voor windenergie?
3. Welke consequenties heeft het (mogelijk) schrappen van deze locaties voor
de voorgenomen plaatsing in Megawatt voor Barendrecht? Kan het inhouden dat de druk op niet gearceerde plekken, om windenergie te realiseren, in Barendrecht toeneemt?
4. Vinden er aanpassingen plaats in de afspraken zoals vastgelegd in het convenant ten tijde van de stadsregio?
(bron: CDA Barendrecht)