Organisatie Bazarwinkel overhandigt cheques aan goede doelen

Organisatie Bazarwinkel overhandigt cheques aan goede doelen
Organisatie Bazarwinkel overhandigt cheques aan goede doelen

Vrijdag 31 juli werden symbolische cheques overhandigd aan de vier goede doelen van de Bazarwinkel. De uitverkoop was nog in volle gang, dus was de uiteindelijke netto opbrengst nog niet bekend. De opbrengst werd geschat op 5000 Euro. Huib van Zessen van de organisatie van de Bazarwinkel droeg de cheques over aan afgevaardigden van de organisaties waar de opbrengst volgens een verdeelsleutel naar toe gaat. De afgevaardigden waren Cees Versendaal van Stichting Voedselbank Barendrecht, Petra Teunissen van Stichting Present Barendrecht, Arjan Helder van Stichting SHIF en het ZWO project Mencoldes werd vertegenwoordigd door diaken Leen Pot.

De afgevaardigden spraken woorden van dank uit en benoemden ook waar het geld aan besteed gaat worden. De Voedselbank kan de bijdrage goed gebruiken omdat ook de Voedselbank in deze tijd te maken heeft met extra kosten en de voedselbank de cliënten van een goed voedselpakket willen blijven voorzien. Stichting Present wil de bijdrage gaan besteden aan een speciaal project voor jongeren in Barendrecht. Stichting SHIF gaat de bijdrage inzetten om voor startende scholen in Oeganda leermiddelen, salarissen van docenten en nieuwbouw van klaslokalen mee te financieren. De bijdrage voor Mencoldes wordt besteed aan eerste hulp aan ontheemden in Colombia. De Bazarwinkel is gedurende vier weken, vier dagen per week open geweest. In totaal hebben 51 vrijwilligers meegeholpen met het opzetten, inrichten, verkopen, aanvullen en alle andere bijkomende werkzaamheden van de Bazarwinkel.