Ouder worden en wonen in Barendrecht

Logo Wij Barendrecht
Rolstoeltrap thuis

Er is in Barendrecht een groot gat tussen zelfstandig wonen voor ouderen en het verpleeghuis. Ouderen die weinig professionele zorg nodig hebben, vallen tussen de wal en het schip sinds de afbouw van de traditionele verzorgingshuizen. Veel ouderen wonen in huizen die niet geschikt zijn om oud in te worden of zorg te ontvangen. Denk aan steile trappen, kleine badkamers of weinig voorzieningen in de buurt. Steeds vaker belanden ouderen op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis door een valpartij thuis. Op dit moment horen wij verhalen van senioren die een woning nodig hebben in het sociale huursegment in Barendrecht en al 15 jaar op de wachtlijst staan.
Senioren wonen soms nog in eensgezinswoningen of in sociale huurwoningen en belemmeren daardoor ook de doorstroming voor starters en gezinnen. Jongeren trekken gewild of ongewild weg uit Barendrecht, mantelzorg wordt mede daardoor steeds lastiger. De huidige situatie en de toekomstige ontwikkelingen vragen actie van de Barendrechtse politiek, gemeente, woningcorporaties en zorginstellingen op lokaal niveau.De belangrijkste succesfactor van Wij Barendrecht: We doen het samen!

Wij Barendrecht stimuleert daarom nieuwe woonvormen. Door levensloopbestendige woningen voor senioren te realiseren, stimuleren wij ook de doorstroming van sociale huur- en eensgezinswoningen die daardoor weer beschikbaar worden voor starters en gezinnen. Samen met de inwoners kijken wij wat mogelijk is. Zorg voor een goede sociale cohesie door ook jongeren daarbij te betrekken en gemengd wonen te stimuleren. Samenwerking is dus essentieel in het realiseren van passende woonvormen voor ouderen. Laat toekomstige bewoners op tijd meedenken. Dit geeft hen de kans om om op voorhand na te denken over hoe ze later willen wonen. Hoe ze oud willen worden, welke rol ze voor zichzelf zien in de samenleving en hoe ze hun eigen netwerk, voor zover mogelijk, hierbij kunnen en willen betrekken.

Voor informatie of opmerkingen: info@wij-barendrecht.nl (Lijny Kivits).